Úvod Zákazníci Asistenční služba pro nouzové situace

Asistenční služba pro nouzové situace

Asistenční služba pro nouzové situace spojená s únikem vody za vodoměrem je určena pro smluvní zákazníky PVK. Pro každého zákazníka PVK s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody bude k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce. 

K zákazníkovi v případě nouzové situace přijede asistenční služba a provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Tyto služby  zahrnují rovněž refundaci úniku vody. Jde o částečnou náhradu nákladů na vodné způsobené únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace.

Součástí služby není uzavírání a otvírání vodovodních přípojek ani vyhledávání úniků na vnitřním rozvodu.

Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu, tel. 212 812 212

Více informací:

Asistenční služba.pdf

 

 

 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.