Úvod Zákazníci Asistenční služba pro nouzové situace

Asistenční služba pro nouzové situace

Asistenční služba pro nouzové situace spojená s únikem vody za vodoměrem je určena pro smluvní zákazníky PVK. Pro každého zákazníka PVK s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody bude k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce. 

K zákazníkovi v případě nouzové situace přijede asistenční služba a provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Tyto služby  zahrnují rovněž refundaci úniku vody. Jde o částečnou náhradu nákladů na vodné způsobené únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace.

Součástí služby není uzavírání a otvírání vodovodních přípojek ani vyhledávání úniků na vnitřním rozvodu.

Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu, tel. 212 812 212

Více informací:

Asistenční služba.pdf

 

 

 

 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody