Úvod Vše o vodě Pitná voda Vlastnosti vody Tvrdost vody

Tvrdost vody

Tvrdost vody není v literatuře definována jednotně a postupně vzniklo několik různých definic. Nicméně jde o vžitý pojem, kterým se popisuje jako obsah všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin ve vodě, zejména jde o sumu vápníku a hořčíku, které představují významný podíl mineralizace vody. Pokud voda obsahuje větší množství vápníků a hořčíku, nazýváme ji tvrdou.

S tvrdostí vody jsou také spojovány různé jednotky tvrdosti, se kterými se nejčastěji setkáváme při nákupu nového spotřebiče, např. pračky či myčky. Vyjadřování tvrdosti v německých či francouzských stupních je zastaralé a postupně se od tohoto systému upouští. Pokud se stanovuje tvrdost jako suma vápníku a hořčíku, výsledek se vyjadřuje v mmol/l (milimol na litr).

Obě extrémní tvrdosti (velmi měkká x velmi tvrdá) jsou nežádoucí z hlediska zdravotního i technického. Určit optimální tvrdost pitné vody není snadné a požadavek zdravotní se nemusí překrývat s technickým.

Pitná voda v Praze je většinou měkká až středně tvrdá, v závislosti na původu vody, resp. dle toho, zda voda pochází z úpravny vody Želivka, úpravny vody Káraný nebo se jedná o směs vody z těchto zdrojů.

Limit pro tvrdost vody, koncentraci vápníku a hořčíku je dán formou doporučené hodnoty, tzn., že se jedná o nezávaznou hodnotu ukazatele jakosti pitné vody, která stanoví optimální rozmezí daného ukazatele z pohledu vlivu na lidské zdraví. Ze zdravotního hlediska vyhláška pro pitnou vodu doporučuje, aby voda určená ke konzumaci měla 2,0 – 3,5 mmol/l, tato hodnota je pro lidský organismus optimální. Vyšší hodnoty koncentrace vápníku a hořčíku nejsou ze zdravotního hlediska problémem, ale mohou se negativně projevovat na domácích spotřebičích tvorbou tzv., vodního nebo kotelního kamene.

Tvrdost vody ve své lokalitě naleznete v mapě kvality vody

 Přepočty tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,6o dH 1o dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10o dF 1o F = 0,1 mmol/l
1o dH = 1,7o F 1o F = 0,56o dH

1o dH = německý stupeň
1o F = francouzský stupeň

 

 

 

Meze tvrdosti vody

Pitná voda
mmol/l
odH
oF
velmi tvrdá
> 3,76
> 21,01
> 37,51
tvrdá
2,51 - 3,75
14,01 - 21
25,01 - 37,5
středně tvrdá
1,26 - 2,5
7,01 - 14
12,51 - 25
měkká
0,7 - 1,25
3,9 - 7
7 - 12,5
velmi měkká
< 0,7
< 3,9
< 7

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody