Úvod Vše o vodě Pitná voda Vlastnosti vody Tvrdost vody

Tvrdost vody

Tvrdostí vody se rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Pitná voda v Praze je většinou měkká až středně tvrdá. Je to dáno tím, že zhruba 73 % pitné vody se vyrábí úpravou povrchové vody – z údolní nádrže Švihov v úpravně vody Želivka.

 

 

 

 

Průměrná tvrdost pitné vody na území hl. m. Prahy v roce 2017

 

 

 Přepočty tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,6o dH 1o dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10o dF 1o F = 0,1 mmol/l
1o dH = 1,7o F 1o F = 0,56o dH

1o dH = německý stupeň
1o F = francouzský stupeň

 

 

 

Meze tvrdosti vody

Pitná voda
mmol/l
odH
oF
velmi tvrdá
> 3,76
> 21,01
> 37,51
tvrdá
2,51 - 3,75
14,01 - 21
25,01 - 37,5
středně tvrdá
1,26 - 2,5
7,01 - 14
12,51 - 25
měkká
0,7 - 1,25
3,9 - 7
7 - 12,5
velmi měkká
< 0,7
< 3,9
< 7

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

 

Volná pracovní místa