Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

parametr
jednotka
průměrné hodnoty (2020)
limity vypouštění
leden
nárůstově za rok
průtok Q
m3.s-1
1,20
1,20
4,1
BSK5
mg.l-1
4,2
4,2
15
CHSKCr
mg.l-1
31,0
31,0
60
NL
mg.l-1
5,5
5,5
20
N-NH4+
mg.l-1
5,2 5,2
-
Nanorg
mg.l-1
15,2
15,2
-
Ncelk     mg.l-1

17,3

17,3

průměr 25,0

Pcelk
mg.l-1
0,95
0,95
průměr 1,0

aktualizace: 4. 2. 2019

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech
CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou
NL – nerozpuštěné látky
N-NH4+ – amoniakální dusík
Nanorg - celkový anorganický dusík
Ncelk – dusík celkový
Pcelk – celkový fosfor

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.