Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

parametr
jednotka
průměrné hodnoty (2020)
limity vypouštění
červen
nárůstově za rok
průtok Q
m3.s-1
1,5
1,4
4,1
BSK5
mg.l-1
7,7
5,4
15
CHSKCr
mg.l-1
29,5
30,0
60
NL
mg.l-1
5,2
5,8
20
N-NH4+
mg.l-1
3,0 4,0
-
Nanorg
mg.l-1
9,3
12,6
-
Ncelk     mg.l-1

11,0

14,5

průměr 25,0

Pcelk
mg.l-1
0,93
0,93
průměr 1,0

aktualizace: 7. 7. 2020

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech
CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou
NL – nerozpuštěné látky
N-NH4+ – amoniakální dusík
Nanorg - celkový anorganický dusík
Ncelk – dusík celkový
Pcelk – celkový fosfor

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!