Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

parametr
jednotka
průměrné hodnoty (2021)
limity vypouštění
říjen
nárůstově za rok
průtok Q
m3.s-1
1,2
1,5
4,1
BSK5
mg.l-1
5,0
5,7
15
CHSKCr
mg.l-1
28,1
26,9
60
NL
mg.l-1
3,9
4,7
20
N-NH4+
mg.l-1
1,7 2,4
-
Nanorg
mg.l-1
11,7
10,8
-
Ncelk     mg.l-1

13,3

12,4

průměr 25,0

Pcelk
mg.l-1
1,00
0,91
průměr 1,0

aktualizace: 2. 11. 2021

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech
CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou
NL – nerozpuštěné látky
N-NH4+ – amoniakální dusík
Nanorg - celkový anorganický dusík
Ncelk – dusík celkový
Pcelk – celkový fosfor

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!