Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného Porovnání plánované kalkulace vodného a stočného

Porovnání plánované kalkulace vodného a stočného

Porovnání plánované kalkulace ceny vodného se skutečností za rok 2018

2018 vodné přímí odb.

Porovnání plánované kalkulace ceny stočného se skutečností za rok 2018

2018 stočné přímí odběr.

2018 odpadní voda převzatá

 

Voda předaná je od roku 2014 rozčleněna do pěti cenových pásem dle vzdálenosti, kterou musí vyrobená voda urazit od příslušné úpravny vody k předávacímu místu. Při delší vzdálenosti je využíváno více technických zařízen,í a to odráží různou cenu jednotlivých cenových pásem.
  
Odběrní místa pásma č. 3 odebírají vodu předanou z vodojemu Jesenice, do ceny se započítává cena vody převzaté od společnosti Želivská provozní s. r. o. a podíl nákladů na rozvod vody.
4. pásmo předané vody zahrnuje náklady úpravny Káraný – majetek hl.m. Prahy bez nákladů na výtlačné řady,  jedná se o výrobu vody z břehové infiltrace.
U 5. pásma předané vody se jedná o zásobování odběrních míst vody předané z celkové  výroby úpravny vody Káraný.
Předaná voda pásma 6 proteče pražskou vodovodní sítí, zahrnuje náklady všech úpraven a určitého podílu nákladů na rozvod vody v Praze.
Předaná voda pásma č. 7 slouží k zásobování vodou města Rudná. Cena se skládá z ceny 6. pásma předané vody a vícenákladů na čerpání vody do vodojemu Kopanina.

 

Porovnání plánované kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2018 - pásmo č. 3

2018 pásmo 3

Porovnání plánované kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2018 - pásmo č. 4

2018 pásmo 4

Porovnání plánované kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2018 - pásmo č. 5

2018 pásmo 5

Porovnání plánované kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2018 - pásmo č. 6

2018 pásmo 6

Porovnání plánované kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2018 - pásmo č. 7

2018 pásmo 7

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.