Úvod Voda hrou Zážitková turistika

Zážitková turistika

Prohlídky Muzea pražského vodárenství a úpravny vody Podolí

Máte zájem prohlédnout si exponáty muzea a navštívit úpravnu vody Podolí?
Pokud ano, přijměte naši pozvánku.  

 

Co uvidíte a co se dozvíte:

Muzeum pražského vodárenství
Seznámíte se s historií a zásobováním obyvatel Prahy vodou a nahlédnete do haly filtrů – tzv. Englovy katedrály.

Úpravnu vody Podolí
• Čerpací stanice surové vltavské vody,
   odstraňování nečistot ze surové vody  na hrubých a jemných česlích.
• Čiřiče - seznámení s funkcí, významem a technologickým postupem úpravy surové      vody
• Vodárenská věž - panoramatický výhled na Prahu z nezvyklého místa, uvidíte najednou Pražský Hrad i Vyšehrad a další dobře viditelné významné objekty

 


Jak si můžete prohlídku objednat?

Vstupenky si můžete objednat zde přes Nadační fond Veolia

 Upozornění: Prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tělesnou zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater), předprodej vstupenek se uzavírá 4 dny před termínem, vstup pro děti od 6 let, každé dítě s vlastní vstupenkou.

Termíny prohlídek 
Čtvrtek:  13.00, 15.00  a 17.00 hod.
                projednotlivce i skupiny (max. 20 osob)

Sobota:  druhou sobotu v měsíci

vždy v 11.00 a 13.00 hod. pro jednotlivce i skupiny.

Video Podolská vodárna zde.

Cena prohlídky
Skupinové vstupenky: 10 až 20 osob - 130 Kč/osoba
Jednotlivá vstupenka  150 Kč

Dárkový poukaz si můžete osobně zakoupit v zákaznickém centru Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., Dykova 3, Praha 10

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.