Úvod Voda hrou Partneři akce

Partneři akce

Akce pořádána za podpory

 

Čermák a Hrachovec a.s.

Člen skupiny COLAS CZ, a.s. zajišťující kompletní dodávky vodovodů a kanalizací. Provádí bezvýkopové technologie a nízkotlaké injektáže, podzemní stavby, rekonstrukce a výstavbu komunikací

 Čermák a Hrachovec

  D&Z spol. s r.o.

Společnost od roku 1990 provádějící výstavbu, opravy, rekonstrukce vodovodních i kanalizačních řadů a přípojek a podílí se na odstraňování havarijních situací na vodovodních a kanalizačních zařízeních.

 DaZ

INSET s.r.o.

Společnost se od roku 1991 profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů, projektových organizací a dodavatelů staveb v oboru geotechnika, diagnostika stavebních konstrukcí, geologický a geofyzikální průzkum, diagnostika zatížení životního prostředí, servis trhacích prací, geodetické práce.

 Inset

 Popron Systems s.r.o.

Informační systémy se specializací pro oblast vodárenství. Popron Systems poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti informačních technologií v dané oblasti zaměření. Zajišťuje implementaci, customizaci, vývoj zákaznických řešení a následnou údržbu a rozvoj ERP systému HELIOS Green.

 Popron          Helios

GIST, s.r.o.

Česká softwarová a poradenská společnost jedinečná v synergii consultingu, realizace BI/DW unikátní svou podporou controllingových činností a vývoje SW

 Gist

 

 

Tran-Sig-Ma spol. s r.o.

Odborný velkoobchod s průmyslovými armaturami pro vodárenství a materiály s nimi souvisejícími včetně armatur pro odvětví plynárenství.

 

Trans-Sig-Ma

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Zástupce předního světového výrobce trubních systémů z tvárné litiny

 Saint-Gobain

ADDINOL Central Europe s.r.o.

Zástupce  společnosti ADDINOL Central Europe s.r.o., která vyvíjí a vyrábí pokroková maziva pro splnění nejvyšších požadavků v automobilovém a průmyslovém sektoru.

 Addinol

 Kemwater ProChemie s.r.o.

Dceřinná společnost  finského chemického koncernu KEMIRA a součástí jeho skupiny Municipal & Industrial zaměřena na výrobu, prodej a aplikaci produktů na bázi hliníku, které se používají zejména pro úpravu a čištění vody, papírenství, stavebnictví atd.

 Kemwater

Kemifloc, a.s.

Akciová společnost Kemifloc má dlouholetou tradici ve výrobě a aplikaci anorganických koagulantů pro úpravu a čištění vod, především hlavního produktu společnosti, síranu železitého.

Kemifloc

 Česká voda – Czech Water, a.s.

Člen skupiny VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. zajišťuje komplexní dodávky technologických celků vodohospodářských zařízení , včetně jejich údržby, oprav a servisu.

 CVCW

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

 Kooperativa

 Zvláštní poděkování obci Okoř zejména panu starostovi Petrovi Procházkovi za vstřícný přístup a ochotu při pořádání akce.

Okoř

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!