Úvod Voda hrou Vodohospodářská padesátka 2015 Partneři akce

Partneři akce

Akce pořádána za podpory

 

Čermák a Hrachovec a.s.

Člen skupiny COLAS CZ, a.s. zajišťující kompletní dodávky vodovodů a kanalizací. Provádí bezvýkopové technologie a nízkotlaké injektáže, podzemní stavby, rekonstrukce a výstavbu komunikací

 Čermák a Hrachovec

  D&Z spol. s r.o.

Společnost od roku 1990 provádějící výstavbu, opravy, rekonstrukce vodovodních i kanalizačních řadů a přípojek a podílí se na odstraňování havarijních situací na vodovodních a kanalizačních zařízeních.

 DaZ

INSET s.r.o.

Společnost se od roku 1991 profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů, projektových organizací a dodavatelů staveb v oboru geotechnika, diagnostika stavebních konstrukcí, geologický a geofyzikální průzkum, diagnostika zatížení životního prostředí, servis trhacích prací, geodetické práce.

 Inset

 Popron Systems s.r.o.

Informační systémy se specializací pro oblast vodárenství. Popron Systems poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti informačních technologií v dané oblasti zaměření. Zajišťuje implementaci, customizaci, vývoj zákaznických řešení a následnou údržbu a rozvoj ERP systému HELIOS Green.

 Popron          Helios

GIST, s.r.o.

Česká softwarová a poradenská společnost jedinečná v synergii consultingu, realizace BI/DW unikátní svou podporou controllingových činností a vývoje SW

 Gist

 

 

Tran-Sig-Ma spol. s r.o.

Odborný velkoobchod s průmyslovými armaturami pro vodárenství a materiály s nimi souvisejícími včetně armatur pro odvětví plynárenství.

 

Trans-Sig-Ma

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Zástupce předního světového výrobce trubních systémů z tvárné litiny

 Saint-Gobain

ADDINOL Central Europe s.r.o.

Zástupce  společnosti ADDINOL Central Europe s.r.o., která vyvíjí a vyrábí pokroková maziva pro splnění nejvyšších požadavků v automobilovém a průmyslovém sektoru.

 Addinol

 Kemwater ProChemie s.r.o.

Dceřinná společnost  finského chemického koncernu KEMIRA a součástí jeho skupiny Municipal & Industrial zaměřena na výrobu, prodej a aplikaci produktů na bázi hliníku, které se používají zejména pro úpravu a čištění vody, papírenství, stavebnictví atd.

 Kemwater

Kemifloc, a.s.

Akciová společnost Kemifloc má dlouholetou tradici ve výrobě a aplikaci anorganických koagulantů pro úpravu a čištění vod, především hlavního produktu společnosti, síranu železitého.

Kemifloc

 Česká voda – Czech Water, a.s.

Člen skupiny VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. zajišťuje komplexní dodávky technologických celků vodohospodářských zařízení , včetně jejich údržby, oprav a servisu.

 CVCW

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

 Kooperativa

 Zvláštní poděkování obci Okoř zejména panu starostovi Petrovi Procházkovi za vstřícný přístup a ochotu při pořádání akce.

Okoř

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.