Úvod Voda hrou Káranský vodovodník 2019

2019

Káranský vodovodník je sportovně charitativní akce pro širokou veřejnost, při které mají účastníci možnost nahlédnout do úpravny vody Káraný a svým sportovním výkonem přispět na handicapované.

Termín:    sobota 18. května od 10:30 do 17 hodin

Místo:      obec Káraný, start před úpravnou vody, Hlavní 22

Co vás čeká:

 • Cyklotrasy o délce 25 km nebo 45 km
 • Trasa pro běžce nebo pěší o délce 12 km
 • Prohlídka úpravny vody Káraný
 • Doprovodný program pro děti i dospělé

Cílem Káranského vodovodníku  nejsou špičkové výkony srovnatelné s profesionálními závodníky. Chceme, abyste si užili volný den v přírodě, společně s vaší rodinou nebo kamarády. Je jen na vás, zda zvolíte cyklotrasu, nebo je vám bližší pěší či běžecké tempo. Jsou připraveny trasy mimo rušné silnice v nenáročném terénu, které zvládne každý. Po sportovním výkonu si můžete prohlédnout úpravnu vody a dozvědět se spoustu zajímavých informací o výrobě pitné vody v Káraném. Na káranském hřišti je na odpoledne připraven doprovodný program pro malé i velké zaměřený na bezpečnost v dopravě.

Za každého účastníka, který dokončí trasu, věnuje společnost Pražské vodovody a kanalizace 
100 Kč o.p.s.Asistence.

 

Program:

10:30 – 11:00      REGISTRACE + START cyklotrasa 45 km

11:00 – 12:00      REGISTRACE + START cyklotrasa 25 km + pěší/běžci 12 km

Registrace a start probíhají před úpravnou vody Káraný, Hlavní 22.
Každý účastník obdrží mapu vybrané trasy a kartu účastníka, do které dostane na kontrolních stanovištích razítka 

do 16 hod.         CÍL na hřišti v Káraném, Jizerská 262 
                           odevzdání karty s razítky ke kontrole  

Zdatní sportovci mohou absolvovat cyklistickou i běžeckou trasu.

 

Mapy připravených tras (každý účastník obdrží mapu na startu):

2019_cyklo_25km 2019_cyklo_45km 2019_pesi_12km

 

Doprovodný program:

13:30 – 15:00 hod.             prohlídky areálu Úpravny vody Káraný – registrace nutná (kapacita
                                           prohlídek je omezená, nezapomeňte si zarezervovat čas prohlídky
                                           při dopolední registraci!)

13:00 – 17:00 hod.             doprovodný program na hřišti – jízda zručnosti a další program pro děti
                                           i dospělé ve spolupráci s Městskou policií, rady výživového poradce,
                                           hudba, možnost občerstvení 

 

Podmínky účasti:

 • Sportovního dne se může zúčastnit každý, kdo se zaregistruje na www.pvk.cz.
 • Děti se mohou zúčastnit pouze za doprovodu dospělé osoby, která je za ně zodpovědná.
 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel neodpovídá za škody na zdraví a majetku, které byly způsobeny účastníky Káranského vodovodníku.
 • Pořadatel neodpovídá za majetek účastníků akce, hlídané parkoviště pro jízdní kola není zajištěno, nezapomeňte si kolo bez dohledu zajistit zámkem.
 • Dbejte na bezpečnost svou i ostatních, nezapomeňte cyklistickou přilbu, vhodné oblečení a obuv.
 • Dodržujte pitný režim.

Informace k prohlídce úpravny vody:

 • Každý zájemce si před startem vybere čas prohlídky a zapíše se na seznam. Čas prohlídky je nutné dodržet!
 • Prohlídky se konají v půlhodinových intervalech od 13:30 hod. Poslední prohlídka se uskuteční v 15 hod.
 • Do prostor úpravny vody vstupuje návštěvník na vlastní nebezpečí a odpovědnost a s vědomím všech rizik, se kterými je povinen se seznámit při vstupu do Úpravny vody Káraný. Za nezletilou osobu odpovídá v plném rozsahu doprovázející dospělá osoba.

Parkování

 • Parkoviště u hřiště na konci ulice Jizerská.
 • Parkovat můžete také v ulicích Jizerská, B. Němcové, Masarykova. 
 • Mapa příjezdu a parkování k vytištění:

KV_mapa_prijezd_parkovani

 

Těšíme se na Vás!

 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody