Úvod Voda hrou Káranský vodovodník 2019

2019

Káranský vodovodník je sportovně charitativní akce pro širokou veřejnost, při které mají účastníci možnost nahlédnout do úpravny vody Káraný a svým sportovním výkonem přispět na handicapované.

Termín:    sobota 18. května od 10:30 do 17 hodin

Místo:      obec Káraný, start před úpravnou vody, Hlavní 22

Registrace ZDE

 

Co vás čeká:

 • Cyklotrasy o délce 25 km nebo 45 km
 • Trasa pro běžce nebo pěší o délce 12 km
 • Prohlídka úpravny vody Káraný
 • Doprovodný program pro děti i dospělé

Cílem Káranského vodovodníku  nejsou špičkové výkony srovnatelné s profesionálními závodníky. Chceme, abyste si užili volný den v přírodě, společně s vaší rodinou nebo kamarády. Je jen na vás, zda zvolíte cyklotrasu, nebo je vám bližší pěší či běžecké tempo. Jsou připraveny trasy mimo rušné silnice v nenáročném terénu, které zvládne každý. Po sportovním výkonu si můžete prohlédnout úpravnu vody a dozvědět se spoustu zajímavých informací o výrobě pitné vody v Káraném. Na káranském hřišti je na odpoledne připraven doprovodný program pro malé i velké zaměřený na bezpečnost v dopravě.

Za každého účastníka, který dokončí trasu, věnuje společnost Pražské vodovody a kanalizace 
100 Kč o.p.s.Asistence.

 

Program:

10:30 – 11:00      REGISTRACE + START cyklotrasa 45 km

11:00 – 12:00      REGISTRACE + START cyklotrasa 25 km + pěší/běžci 12 km

Registrace a start probíhají před úpravnou vody Káraný, Hlavní 22.
Každý účastník obdrží mapu vybrané trasy a kartu účastníka, do které dostane na kontrolních stanovištích razítka 

do 16 hod.         CÍL na hřišti v Káraném, Jizerská 262 
                           odevzdání karty s razítky ke kontrole  

Zdatní sportovci mohou absolvovat cyklistickou i běžeckou trasu.

 

Mapy připravených tras (každý účastník obdrží mapu na startu):

2019_cyklo_25km 2019_cyklo_45km 2019_pesi_12km

 

Doprovodný program:

13:30 – 15:00 hod.             prohlídky areálu Úpravny vody Káraný – registrace nutná (kapacita
                                           prohlídek je omezená, nezapomeňte si zarezervovat čas prohlídky
                                           při dopolední registraci!)

13:00 – 17:00 hod.             doprovodný program na hřišti – jízda zručnosti a další program pro děti
                                           i dospělé ve spolupráci s Městskou policií, rady výživového poradce,
                                           hudba, možnost občerstvení 

 

Podmínky účasti:

 • Sportovního dne se může zúčastnit každý, kdo se zaregistruje na www.pvk.cz.
 • Děti se mohou zúčastnit pouze za doprovodu dospělé osoby, která je za ně zodpovědná.
 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel neodpovídá za škody na zdraví a majetku, které byly způsobeny účastníky Káranského vodovodníku.
 • Pořadatel neodpovídá za majetek účastníků akce, hlídané parkoviště pro jízdní kola není zajištěno, nezapomeňte si kolo bez dohledu zajistit zámkem.
 • Dbejte na bezpečnost svou i ostatních, nezapomeňte cyklistickou přilbu, vhodné oblečení a obuv.
 • Dodržujte pitný režim.

Informace k prohlídce úpravny vody:

 • Každý zájemce si před startem vybere čas prohlídky a zapíše se na seznam. Čas prohlídky je nutné dodržet!
 • Prohlídky se konají v půlhodinových intervalech od 13:30 hod. Poslední prohlídka se uskuteční v 15 hod.
 • Do prostor úpravny vody vstupuje návštěvník na vlastní nebezpečí a odpovědnost a s vědomím všech rizik, se kterými je povinen se seznámit při vstupu do Úpravny vody Káraný. Za nezletilou osobu odpovídá v plném rozsahu doprovázející dospělá osoba.

Parkování

 • Parkoviště u hřiště na konci ulice Jizerská.
 • Parkovat můžete také v ulicích Jizerská, B. Němcové, Masarykova. 
 • Mapa příjezdu a parkování k vytištění:

KV_mapa_prijezd_parkovani

 

Těšíme se na Vás!

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.