Úvod Voda hrou Káranský vodovodník 2018

2018

Káranský vodovodník si užili nejen sportovci

Charitativně sportovní akci Káranský vodovodník navštívilo téměř 500 účastníků všech věkových kategorií. Za každého sportovce, který 19. května dojel do cíle, věnovaly Pražské vodovody a kanalizace částku 100 Kč společnosti Asistence, o.p.s., která se stará o handicapované.

Počasí se vydařilo a tak mohli sportovci vyrazit na cestu. Převažovali cyklisté, kteří měli na výběr ze dvou tras (26 nebo 41 km). Pěší, převážně rodiny s dětmi, nachodili 13 km v krásném káranském okolí.

Součástí akce byly i prohlídky úpravny vody s odborným výkladem o historii a současnosti vodárny.

V cíli na místním hřišti byl připraven bohatý doprovodný program ukázka práce hasičů, hry pro děti, simulátor havárie auta od ÚAMK a brýle simulující stav pod vlivem omamných látek od BESIP. Každý sportovec navíc obdržel drobný dárek.

Akce Káranský vodovodník ukázala, že příjemnou sportovní akcí lze podpořit dobrou věc.

 

Káranský vodovodník - registrace  Káranský vodovodník - před startem  Káranský vodovodník - na startu  Káranský vodovodník - v cíli  Káranský vodovodník - hasiči  Káranský vodovodník   Káranský vodovodník - simulátor  Káranský vodovodník - předání šeku

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Káranský vodovodník je sportovně charitativní akce pro širokou veřejnost, při které mají účastníci možnost nahlédnout do úpravny vody Káraný a svým sportovním výkonem přispět na handicapované.

Termín:    sobota 19. května od 10:30 do 17 hodin

Místo:      obec Káraný, start před úpravnou vody, Hlavní 22

Registrace ZDE

 

Co vás čeká:

 • Cyklotrasy o délce 26 km nebo 41 km
 • Trasa pro běžce nebo pěší o délce 13 km
 • Prohlídka úpravny vody Káraný
 • Doprovodný program připravený ve spolupráci s ÚAMK a Besipem pro děti i dospělé

 

Cílem Káranského vodovodníku  nejsou špičkové výkony srovnatelné s profesionálními závodníky. Chceme, abyste si užili volný den v přírodě, společně s vaší rodinou nebo kamarády. Je jen na vás, zda zvolíte cyklotrasu, nebo je vám bližší pěší či běžecké tempo. Jsou připraveny trasy mimo rušné silnice v nenáročném terénu, které zvládne každý. Po sportovním výkonu si můžete prohlédnout úpravnu vody a dozvědět se spoustu zajímavých informací o výrobě pitné vody v Káraném. Na káranském hřišti je na odpoledne připraven doprovodný program pro malé i velké zaměřený na bezpečnost v dopravě.

Za každého sportovce, který absolvuje celou trasu, věnují Pražské vodovody a kanalizace 
100 Kč společnosti Asistence, o.p.s., která se stará o handicapované.

 

Program:

10:30 – 11:00      REGISTRACE + START cyklotrasa 41 km

11:00 – 12:00      REGISTRACE + START cyklotrasa 26 km + pěší/běžci 13 km

Registrace a start probíhají před úpravnou vody Káraný, Hlavní 22.
Každý účastník obdrží mapu vybrané trasy a kartu účastníka, do které dostane na kontrolních stanovištích razítka 

do 16 hod.         CÍL na hřišti v Káraném, Jizerská 262 
                           každý účastník, který absolvuje celou trasu, odevzdá kartu s razítky ke kontrole  

Zdatní sportovci mohou absolvovat cyklistickou i běžeckou trasu.
Každý účastník obdrží po dokončení trasy drobný dárek.

 

Mapy tras (vytištěnou mapu od nás obdržíte při registraci), trasy budou značeny šipkami:

karansky_vodovodnik_mapy_cyklo41kmkaransky_vodovodnik_cyklo26km   karansky_vodovodnik_mapy_beh

Doprovodný program:

14 – 16 hod.       prohlídky areálu Úpravny vody Káraný – registrace nutná (kapacita prohlídek 
                           je omezená, nezapomeňte si zarezervovat čas prohlídky při dopolední registraci!)

13 – 17 hod.       program na hřišti – hudba, dílny a soutěže pro děti, houpačky, prolézačky, 
                           simulátor převrácení vozidla od ÚAMK, brýle simulující vliv různých omamných                                     látek od BESIPu
                           možnost občerstvení

 

Podmínky účasti:

 • Sportovního dne se může zúčastnit každý, kdo se zaregistruje na www.pvk.cz.
 • Děti se mohou zúčastnit pouze za doprovodu dospělé osoby, která je za ně zodpovědná.
 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel neodpovídá za škody na zdraví a majetku, které byly způsobeny účastníky Káranského vodovodníku.
 • Pořadatel neodpovídá za majetek účastníků akce, hlídané parkoviště pro jízdní kola není zajištěno, nezapomeňte si kolo bez dohledu zajistit zámkem.
 • Dbejte na bezpečnost svou i ostatních, nezapomeňte cyklistickou přilbu, vhodné oblečení a obuv.
 • Dodržujte pitný režim.

 

Informace k prohlídce úpravny vody:

 • Každý zájemce si před startem vybere čas prohlídky a zapíše se na seznam. Čas prohlídky je nutné dodržet!
 • Prohlídky se konají v půlhodinových intervalech od 14 hod. Poslední prohlídka se uskuteční v 16 hod.
 • Do prostor úpravny vody vstupuje návštěvník na vlastní nebezpečí a odpovědnost a s vědomím všech rizik, se kterými je povinen se seznámit při vstupu do Úpravny vody Káraný. Za nezletilou osobu odpovídá v plném rozsahu doprovázející dospělá osoba.

 

Parkování

 • Parkoviště u hřiště na konci ulice Jizerská.
 • Parkovat můžete také v ulicích Jizerská, B. Němcové, Masarykova. 
 • Mapa příjezdu a parkování k vytištění:

 

Těšíme se na vás!

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody