Úvod Voda hrou Soutěže Archiv soutěží Tajný život města

Tajný život města

20. červenec 2017

TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA je společný česko-slovenský projekt, který VEOLIA připravila ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA (ČR) a Centrem environmentální výchovy ŽIVICA (SR).

 Od letošního ledna se žáci a učitelé padesáti českých plus padesáti slovenských škol stali badateli a objevují zajímavé lokality a rostlinné druhy ve svém okolí. Potřebné znalosti týmy zapojených škol získaly na praktických kurzech, které proběhly v prvních měsících letošního roku.

V únoru se v Praze konaly dva třídenní kurzy pro učitele ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr. Díky kurzu je 50 českých učitelů a učitelek připraveno přenést metodiku badatelství do svých tříd. Cílem této metody je rozvíjet v žácích přirozenou zvědavost, podněcovat jejich chuť zkoumat a tím také přispět k větší oblibě výuky přírodovědných předmětů na školách. V březnu a dubnu se po celém Česku konaly semináře pro učitele a žáky, kde se děti seznamovaly s aplikací PlantNet. Tato bezplatná aplikace pomáhá identifikovat druhy rostlin z fotografií, na základě softwaru pro vizuální rozpoznávání.

Díky projektu děti poznají zajímavé lokality a planě rostoucí druhy rostlin ze svého okolí. Své objevy nyní prezentují široké veřejnosti. Každá škola dostala zdarma na podporu svého bádání čtyři tablety, s jejichž pomocí žáci doplňují aplikaci PlantNet také o druhy rostoucí v naší přírodě. Na konci projektu, v létě tohoto roku, tak bude aplikace plně připravena pro širokou veřejnost.

Více informací o projektu na www.tajnyzivotmesta.cz

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Upozorňujeme, že pokladna je dočasně uzavřena.