Úvod Služby Vodohospodářské a nevodohospodářské stavby

Vodohospodářské a nevodohospodářské stavby

Źádosti k vodohospodářským dílům a ke stavbám nevodohospodářského charakteru (liniové i neliniové: např. plynovody, kabelové trasy, komunikace, opěrné zdi, zařízení staveniště, dočasné stavby apod.).

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK k novým vodovodům a/nebo kanalizacím pro veřejnou potřebu a dalším vodním dílům.

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK k nevodohospodářským stavbám jako jsou plynovody, kabelové vedení, kolektory, stromořadí, sportoviště apod.

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK k předčistícímu zařízení (tukový lapol, odlučovač ropných látek, odlučovač amalgamu) nebo vyjádření k čerpání ze stavební jámy.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!