Úvod Služby Přípojky na vodovod a kanalizaci

Přípojky na vodovod a kanalizaci

i stávající odběrná místa

Žádosti k umístění objektu v rámci správního řízení nebo práce na stávajících objektech souvisejících s vodovodními a/nebo kanalizačními přípojkami.

Pokud je součástí Vaší žádosti výstavba nového vodního díla (vodovody, kanalizace pro veřejnou potřebu atd.), případně jeho přeložka, zaregistrujte požadavek jako "žádost o povolení vodohospodářské stavby".

 

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK:

  1. K jednotlivým bytovým nebo rodinným domům - tato žádost může být podána včetně vodovodní a/nebo kanalizační přípojkys tím, že musí být tato dokumentace dodána v celkovém rozsahu pro daný stupeň řízení.
  2. Pro více bytových nebo rodinných domů - v rámci takové žádosti není možné žádat o vyjádření včetně vodovodních a/nebo kanalizačních přípojek. Povolení přípojek bude žadateli poskytnuto v rámci „žádosti o povolení vodovodní a kanalizační přípojky

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK k technickému řešení vodovodní a/nebo kanalizační přípojky. Mimo jiné se jedná o dokončení vodovodních a kanalizačních přípojek.

Žadatel musí vždy žádat o vyjádření k posouzení přípojek pro každý objekt samostatně.

  1. Pokud máte zájem o připojení na nově budovaný vodovod a/nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nutné přiložit k této žádosti platné vodoprávní rozhodnutík jejich stavbě.
  2. Pokud máte zájem o připojení na stávající vodovod a/nebo kanalizaci pro veřejnou potřebuv provozování PVK, musíte mít platné vyjádření PVK k „žádosti o vyjádření k umístění nemovitosti
  1. přemístění vodoměru
  2. změně dimenze vodoměru
  3. zrušení odběrného místa a přípojek
  4. využívání vody z jiných zdrojů na vnitřním vodovodu a/nebo kanalizaci
  5. rušení objektu (demolice).

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK k předčistícímu zařízení (tukový lapol, odlučovač ropných látek, odlučovač amalgamu) nebo vyjádření k čerpání ze stavební jámy.

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!