Úvod Služby Vyjadřovací portál

Vyjadřovací portál

PVK vám pomocí elektronického formuláře umožňuje zadávat žádosti o níže uvedená vyjádření k jednotlivým fázím stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění nebo k technickým žádostem nad již realizovanými vodovodními a/nebo kanalizačními přípojkami. Stanovisko PVK vám bude zasláno elektronickou formou na vámi zadaný e-mail. Pomocí tohoto e-mailu bude rovněž probíhat veškerá komunikace pro případné doplnění nebo úpravy zaslaných dokumentů.

Žádáme vás, abyste k jednotlivým žádostem o vyjádření k projektové dokumentaci vkládali dokumentaci výhradně v barevném provedení ve formátu PDF a v kvalitě rozlišení umožňující řádné zobrazení vašeho záměru. Je umožněno jako přílohu vložit maximálně 5 souborů, přičemž každý může mít maximální velikost 20 MB. Pokud nebude dodržena kvalita a rozlišení zaslané elektronické dokumentace, budete pořádáni o její doplnění na vámi zadanou e-mailovou adresu.

Nevkládejte, prosím, do portálu přílohy, které odporují svým obsahem zákonu nebo byly získány v rozporu s ním. Společnost PVK nenese odpovědnost za obsah příloh ani jejich právní původ a je oprávněna odstranit přílohy v případě, že se obsahově nevztahují k žádosti podané prostřednictvím tohoto portálu.

Zásady zpracování osobních údajů společností PVK.

Typy žádostí, ke kterým se PVK vyjadřuje:

 1. Žádost o poskytnutí informace k existenci sítí

Na základě této žádosti obdržíte informace, zda se na vymezeném zájmovém území žadatele nachází či nenachází inženýrské sítě v provozování PVK.

 1. Žádost o poskytnutí zákresu sítí

Na základě této žádosti poskytneme zákres inženýrských sítí v provozování PVK na vymezeném zájmovým území.

 1. Žádost o poskytnutí zákresu sítí pro stavební řízení

Na základě této žádosti poskytneme zákres inženýrských sítí v provozování PVK pro potřeby stavebního řízení na vymezeném zájmovým území.

 1. Žádost o vyjádření k umístění nemovitosti

Pokud je součástí vaší žádosti výstavba nového vodního díla (vodovody, kanalizace pro veřejnou potřebu atd.), případně jeho přeložka, zaregistrujte požadavek jako "žádost o povolení vodohospodářské stavby" (žádost č. 9).

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK:

 • K jednotlivým bytovým nebo rodinným domům - tato žádost může být podána včetně vodovodní a/nebo kanalizační přípojky s tím, že musí být tato dokumentace dodána v celkovém rozsahu pro daný stupeň řízení.
 • Pro více bytových nebo rodinných domů -  v rámci takové žádosti není možné žádat o vyjádření včetně vodovodních a/nebo kanalizačních přípojek. Povolení přípojek bude žadateli poskytnuto v rámci „žádosti o povolení vodovodní a kanalizační přípojky
 1. Žádost o povolení vodovodní a kanalizační přípojky

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK k technickému řešení vodovodní a/nebo kanalizační přípojky.

Žadatel musí vždy žádat o vyjádření k posouzení přípojek pro každý objekt samostatně.

 • Pokud máte zájem o připojení na nově budovaný vodovod a/nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nutné přiložit k této žádosti platné vodoprávní rozhodnutí k jejich stavbě.
 • Pokud máte zájem o připojení na stávající vodovod a/nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu v provozování PVK, musíte mít platné vyjádření PVK k „žádosti o vyjádření k umístění nemovitosti
 1. Žádost o činnosti na stávající přípojce

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK k:

 • přemístění vodoměru
 • změně dimenze vodoměru
 • zrušení odběrného místa a přípojek
 • využívání vody z jiných zdrojů na vnitřním vodovodu a/nebo kanalizaci
 • rušení objektu (demolice).

7. Žádost o vyjádření k rekonstrukci domu

8. Žádost o vyjádření k dokončení kanalizační přípojky

       Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK ke kanalizační přípojce, u které je již vybudovaná část odbočení z řadu pod veřejným prostranstvím, až k hranici napojovaného pozemku či stavbě.

9. Žádost o vyjádření k povolení vodohospodářské stavby

       Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK k novým vodovodům a/nebo kanalizacím pro veřejnou potřebu a dalším vodním dílům.

10. Žádost o vyjádření k povolení nevodohospodářské stavby

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK ke nevodohospodářským stavbám jako jsou plynovody, kabelové vedení, kolektory, stromořadí, sportoviště apod.

11. Žádost o vyjádření k rekonstrukcím dopravních komunikací – komunikace, tramvaj, vlak

12. Žádost o vyjádření ke stavbám PVS

13. Žádost o vyjádření ke studii nebo územním plánům

14. Žádost o vyjádření k mimopražským projektovým dokumentacím

15. Žádost o vyjádření k předčistícímu zařízení

16. Žádost o vyjádření k prodloužení stanoviska

17. Žádost o vyjádření k ostatním požadavkům

Na základě této žádosti se nevyjadřujeme ke stížnostem, haváriím, plánovaným výlukám apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektova_dokumentace_foto David Alessi

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o posouzení projektové dokumentace použijte nově zprovozněný vyjadřovací portál na www.pvk.cz