Úvod Služby Technické informace

Technické informace

 

  • zákres vodovodní a stokové sítě pro veřejnou potřebutechnické informace1 Hrouz
  • základní technické informace vodárenských / kanalizačních zařízení

Kontakt: oddělení technické dokumentace  (Dykova 3, Praha 10)

Návštěvní dny pro veřejnost: pondělí a středa 8:00 – 18:00 hod.
Tel.: 221 501 128, e-mail: david.hrouz@pvk.cz

Kontakt: žádosti

Legendy PVK:

legenda_DGN_data.zip
legenda_PDF_tisk.zip

________________________________________________________________________________

  • projektová dokumentace stávající domovní kanalizace a přípojek
  • projektová dokumentace stávajících vodovodních přípojek (veřejné části)

Kontakt: oddělení technické dokumentace (Ke Kablu 971, Praha 10)

Návštěvní dny pro veřejnost: pondělí a středa 8:00 - 16:00 hod.
Tel.: 272 172 429, 221 501 191 e-mail: vaclav.kacbunda@pvk.cz

________________________________________________________________________________

  • dohledání a vytýčení vodovodních a stokových sítí v terénu

Kontakt: oddělení technické dokumentace  (Dykova 3, Praha 10)

Vodovod
Tel.:  221 501 134,  e-mail: jiri.kosak@pvk.cz

Kanalizace

Tel: 221 501 132, e-mail: jiri.roule@pvk.cz

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.