Úvod O společnosti Základní informace Z historie

Z historie

Historický vývoj pražského vodárenství

3. červen 2008

K prvotnímu zásobování sloužily zejména studny nebo jímky na povrchovou či dešťovou vodu, rozvážení či roznášení vody pro větší typy osídlení bylo běžné. K pozoruhodnostem 12. století patří technicky velmi zajímavé vodovodní dílo pro Strahovský klášter vybudované v roce 1142, které využívalo vydatných pramenů na východním svahu Petřína. Dalším gravitačním vodovodem z tohoto století byl přivaděč pro Vyšehrad, který dopravoval vodu z Jezerky nad vesnicí Michle do hradního komplexu. K roku 1333 se objevuje vodovod z olověných trub pro Zbraslavský klášter a v polovině 14. století byl postaven první vodovod pro Pražský hrad. Zmíněná vodovodní díla měla povahu ryze soukromou a veřejnosti v prvopočátcích nesloužila.

Historický vývoj pražského stokování a čištění odpadních vod

2. červen 2008

V roce 1660 byly vybudovány klenuté stoky v příkopech původně určených k odvádění dešťové vody a výkalů. Tyto příkopy vedly z míst dnešního Můstku podél dnešní Národní třídy do Vltavy a z míst dnešní Prašné brány podél Revoluční třídy do Vltavy.
V roce 1660 rovněž postavili jezuité velkou klenutou stoku k odvodnění Klementina. Stoka byla splachována vodou, tekoucí z kašny na nádvoří Klementina. Stalo se tak proto, že v Klementinu bydlelo a studovalo několik set lidí.

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody