Úvod O společnosti Základní informace Z historie Zajímavosti z historie Montéři vodovodního potrubí

Montéři vodovodního potrubí

17. říjen 2012

Kladením a montáží vodovodního potrubí, ať už při stavbě nových vodovodů, či při opravách stávajících, se zabývali montéři.
Do roku 1840, kdy se používalo potrubí dřevěné, kladli a spojovali dřevěné roury tzv. rourníci. Byla to profese vážená a ctěná, protože každý rourník zároveň ručil za provozuschopnost celé vodovodní sítě. A také přísahou stvrzoval městské radě profesní oddanost. Od poloviny 19. století, kdy se začalo používat potrubí kovové, zejména litinové, se touto činností zabývali montéři, někdy zvaní kladeči nebo temovači. Řemeslo vodovodních montérů bylo vždy považováno za náročnou a elitní profesi. Zejména na jejich odpovědné a precizní práci závisela bezporuchová dodávka pitné vody spotřebitelům.

Současní operátoři vodovodní sítě v PVK se obnovou vodovodní sítě nezabývají. To má na starosti Pražská vodohospodářská společnost. V roce 2006 navíc došlo k outsourcingu činností spojených s odstraňováním havárií na vodovodní síti, což znamená, že výkopové práce převzaly externí firmy.
Zaměstnanci provozu sítí však dál řídí a organizují veškeré činnosti spojené s haváriemi a montážní činnosti na opravách nadále provádějí právě operátoři vodovodní sítě.

Ačkoli řemeslo jako takové se výrazně nezměnilo, vždy šlo o výměnu starého potrubí za nové, je odlišné právě tím, jaké materiály, způsoby opravy a prostředky se využívají.

Dříve se používalo potrubí z šedé litiny, u něhož se životnost považuje okolo 60 let. U vodovodních řadů z tohoto materiálu dochází často k podélným či příčným prasklinám vlivem nerovnoměrného venkovního zatížení, nekvalitním podložím nebo vadou samotného materiálu. Časté  problémy jsou i s netěsností  hrdlových spojů, protože dříve používané tzv. temované spoje – těsnící provazce zalévané olovem, nebyly pružné, kdežto dnes se používají pružná pryžová těsnění. Řada těchto vodovodních řadů je již za hranicí životnosti a proto se přibližně od roku 1992 používá potrubí z tvárné litiny s cementovou vystýlkou. Jeho životnost je výrazně vyšší než u litiny šedé a právě proto, že je tvárné, je na něm minimum havárií. Nejkvalitnějším typem potrubí je litinové potrubí s PUR (s polyuretanovou vnější i vnitřní ochranou), u kterých výrobce uvádí životnost dokonce 120 let. Na opravy se však z důvodu vysokých finančních nákladů běžně nedává. Jak řekl Michal Kruk, manažer provozu sítě 3, je to takový Mercedes mezi vodovodním materiálem.

Při opravách havárií je nejběžnější opravou výřez, kdy se část starého potrubí vyřízne a vymění se za nové za použití dvou spojek nebo se použije opravný pas.

Často se využívají i tzv. bezvýkopové technologie:. Relining (protažení PE potrubí s menší dimenzí stávajícím, cracking (rozrušování stávajícího litinového potrubí a zatahování nového z tvárné litiny se zámkovými spoji) a řízené protlaky (zatažení nového potrubí mimo trasu stávajícího řadu).

U metody Reliningu se využívá tzv. tvarovací paměť PE potrubí, tzn., že při protahování se zúží a nakonec zvětší do své původní velikosti. Při této technologii stačí provést výkopové práce jen na začátku a konci celého úseku. U druhé varianty Reliningu výrobce z PE potrubí zdeformuje potrubí do tvaru písmene „C“, které umožní jednodušší protažení stávajícím potrubím a jeho kruhový tvar se následně docílí za pomocí horké páry. Touto technologií se může provést najednou oprava i třeba 300 metrů potrubí.

V provozech sítí 1 – 3 pracuje celkem 72 operátorů vodovodní sítě a musí být minimálně vyučení, nejčastěji v oboru instalatér. Kromě toho řada z nich prošla v poslední době školou operátorů vodovodní sítě, kde se seznámili s řadou novinek z oboru. Jak bylo řečeno na začátku, profese vodovodních montérů byla považována za náročnou a elitní profesi. A díky novým technologiím ji ani dnes nemůže vykonávat každý.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!