Úvod O společnosti Základní informace Z historie Zajímavosti z historie Císař a pražská kanalizace

Císař a pražská kanalizace

17. říjen 2012

Jeho Milost císař František Josef I. navštívil na počátku 20. století Královské hlavní město Prahu celkem dvakrát. Bylo to v roce 1901 a 1907.
Shlédl nejsložitější stavbu, a to kanalizační tunel pod Letnou. Prohlídka tohoto díla se konala dne 13. června 1901. Císař spolu s pražským primátorem JUDr. Vladimírem Srbem byl v 15 hodin uvítán předsedou „dozorčí komise kanalizační“ panem Karlem Vlčkem.

Císař se svým doprovodem vstoupil do k tomu účelu postaveného provizorního domku nad jižním vchodem do tunelu. Ten byl vyzdoben květinami, koberci a bustou císaře. Zde prokázal již jednasedmdesátiletý stařec mimořádný smysl pro humor, když zasalutoval vlastní bustě. Prohlédl si v domku vystavené plány a fotografie dokumentující výstavbu pražské stokové sítě a vyslechl odborný výklad stavebního rady ing. Emanuela Heinemanna. Poté sestoupil až k portálu tunelu, který se nacházel patnáct metrů pod povrchem vozovky a tři metry pode dnem Vltavy. Zde se pochvalně vyjádřil o technickém řešení napojení shybky pod Vltavou s malostranským sběračem, obdivoval rozměry stavby „a provedení její krásným nazval“. Na závěr exkurze byla do tunelu puštěna z Vltavy proplachovací voda. Jak píší tehdejší noviny
„…hnala se voda za mohutného hukotu tak prudce, že Jeho Milost vyslovila obdiv nad její vehemencí…“. Po prohlídce císař k přítomným spokojeně prohlásil obligátní: „Velmi pěkné! Velmi hezké jest to! Těší mne, že jsem to mohl viděti.

Zlí jazykové však tvrdí, že pražská politická reprezentace uspořádala toto „divadlo“ nejen pro získání politických preferencí, ale i pro usnadnění získání finančních úvěrů na další pokračování výstavby pražské kanalizace.

Dne 29. března 1907 poslal stavební rada Ing. Emanuel Heinemann všem dodavatelům stavební prací seznam ulic, které mají být do 10. dubna uvedeny do původního stavu s tím, že „veškerý náklad finanční budiž poukázán kanceláři kanalizační cestou konferenční.“ Dne 11. dubna 1907 vyzvalo Presidium královského hlavního města Prahy „veškeré pány, kteří byli ustanoveni za pořadatele špalíru k uvítání Jeho Veličenstva ke společné poradě a k vydání bílých rukavic a nových kravat.“

Návštěva císaře Františka Josefa I. byla jistě úspěšná. Byla „dekorována“ i čerstvě dostavěná čistírna odpadních vod v Bubenči, protože císař plánoval i projížďku parníkem Marie Valerie po Vltavě až do plavebního kanálu v Podbabě. Veškerou výzdobu zajišťoval Okrašlovací odbor královského hlavního města Prahy.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!