Úvod O společnosti Vedení společnosti Organizační struktura

Organizační struktura

Vedení společnosti

Generální ředitel  Ing. Petr Mrkos
Personální ředitel  a zástupce generálního ředitele – Ing. Petr Slezák  
Finanční a obchodní ředitel – Ing. Pavel Novotný
Provozní ředitel  – Ing. Petr Kocourek
Technický ředitel - Ing. Petr Sýkora, PhD.
Ředitelka komunikace a marketingu - RNDr. Marcela Dvořáková

Úsek generálního ředitele (GŘ)

Operativní útvar GŘ –  Mgr. Pavla Čápová, manažerka jakosti - Ing. Martina Hamalová
Útvar IT –  Ing. Jan Penniger
Právní útvar - Mgr. Jakub Hroník
Útvar outsourcingových projektů - Ing. Jan Kadilak
Obchodní útvar -  Ing. Ilona Líkařová

Úsek personálního ředitele (PŘ)

Operativní útvar PŘ –  Ing. Jana Jonášová
Personální útvar –  Romana Súderová 

Úsek finančního a obchodního ředitele (FOŘ) 

Operativní útvar FOŘ –  Ing. Jaroslav Novák
Útvar financí -  Ing. Lenka Vallová
Útvar plánování, cen a kontrolingu – Ing. Pavel Novotný
Útvar nákupu a logistiky – Miroslav Hoskovec
Zákaznický útvar  –  Ing. Karel Palda

Úsek provozního ředitele (PrŘ)

Operativní útvar  PrŘ – Ing. Michal Vyskočil
Centrální dispečink –  Bc. Jan Záveský
Provoz úpravny vody –  Ing. Ladislav Herčík
Provoz sítěoblast 1 –  Ing. Ondřej Chramosta
Provoz sítěoblast 2 –  Ing. Vladimír Sandholz
Provoz sítěoblast 3 – Michal Kruk
Provoz ÚČOV –  Bc. Petr Čech
Provoz ČS a PČOV – Bc. Vladimír Okrouhlický 
Útvar stokové sítě -  Ing. Zbyněk Venkrbec
Provoz doprava a mechanizace -  Ing. Maroš Škvara
Úvar technicko provozní činnosti - Ing. Marek Červenka

Úsek technického ředitele (TŘ)

Operativní útvar TŘ –  Bc. Miloš Lóži
Útvar kontroly kvality vody –  Ing. Lenka Vavrušková
Útvar technické podpory a metrologie -  ing. Jindřich Bernard
Útvar hospodaření s vodou a ekologie –  Ing. Jan Kobr, PhD.
Útvar technologie vod -  Ing. Bc. Martin Srb, PhD.
Útvar Smart Solutions -  Ing. Radovan Ledvina
Útvar montáže vodoměrů - Petr Martínek

Úsek ředitelky komunikace a marketingu (ŘKM)

Operativní útvar - PhDr. Jiří Dejmek 
Útvar komunikace a marketingu -  ing. Jitka Fialová

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!