Úvod O společnosti Vedení společnosti Organizační struktura

Organizační struktura

Vedení společnosti

Generální ředitel  Ing. Petr Mrkos
Personální ředitel  a zástupce generálního ředitele – Ing. Petr Slezák  
Finanční a obchodní ředitel – Ing. Pavel Novotný
Provozní ředitel  – Ing. Petr Kocourek
Technický ředitel - Ing. Petr Sýkora, PhD.
Ředitelka komunikace a marketingu - RNDr. Marcela Dvořáková

Úsek generálního ředitele (GŘ)

Operativní útvar GŘ –  Zdeněk Pokorný, manažer jakosti - Ing. Martina Hamalová
Útvar IT –  Ing. Jan Penniger
Právní útvar –  Mgr. Jakub Hroník
Útvar outsourcingových projektů - Ing. Jan Kadilak
Obchodní útvar -  Ing. Ilona Líkařová

Úsek personálního ředitele (PŘ)

Operativní útvar PŘ –  Ing. Jana Jonášová
Personální útvar –  Romana Súderová - pověřena výkonem funkce manažerky

Úsek finančního a obchodního ředitele (FOŘ) 

Operativní útvar FOŘ –  Ing. Jaroslav Novák
Útvar financí -  Ing. Lenka Vallová
Útvar plánování, cen a kontrolingu – Ing. Pavel Novotný
Útvar nákupu a logistiky – Ing. Jiří Fähnrich
Zákaznický útvar  –  Ing. Karel Palda

Úsek provozního ředitele (PrŘ)

Operativní útvar  PrŘ – Ing. Michal Vyskočil
Centrální dispečink –  Bc. Jan Záveský
Provoz úpravny vody –  Ing. Ladislav Herčík
Provoz sítěoblast 1 –  Ing. Ondřej Chramosta
Provoz sítěoblast 2 –  Ing. Vladimír Sandholz
Provoz sítěoblast 3 – Michal Kruk
Provoz ÚČOV –  Bc. Petr Čech
Provoz ČS a PČOV – Bc. Vladimír Okrouhlický 
Útvar stokové sítě -  Ing. Zbyněk Venkrbec
Provoz doprava a mechanizace -  Bc. Jan Blaha
Úvar technicko provozní činnosti - Ing. Marek Červenka

Úsek technického ředitele (TŘ)

Operativní útvar TŘ –  Bc. Miloš Lóži
Útvar kontroly kvality vody –  Ing. Lenka Vavrušková
Útvar technické podpory a metrologie -  ing. Jindřich Bernard
Útvar hospodaření s vodou a ekologie –  Ing. Jan Kobr, PhD.
Útvar technologie vod -  Ing. Bc. Martin Srb, PhD.
Útvar smart solutions -  Ing. Radovan Ledvina
Útvar montáže vodoměrů - Petr Martínek

Úsek ředitelky komunikace a marketingu (ŘKM)

Operativní útvar - PhDr. Jiří Dejmek 
Útvar komunikace a marketingu -  ing. Jitka Fialová

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.