Úvod O společnosti Vedení společnosti Organizační struktura

Organizační struktura

Vedení společnosti

Generální ředitel Ing. Petr Mrkos
Personální ředitel  a zástupce generálního ředitele – Ing. Petr Slezák  
Finanční a obchodní ředitel – Ing. Pavel Novotný
Provozní ředitel – Ing. Petr Kocourek
Technický ředitel – Ing. Petr Sýkora, PhD.
Ředitelka komunikace a marketingu RNDr. Marcela Dvořáková

Úsek generálního ředitele (GŘ)

Operativní útvar GŘ – Mgr. Pavla Čápová, manažerka jakosti Ing. Martina Hamalová
Útvar IT – Ing. Jan Penniger
Právní útvar Mgr. Jakub Hroník
Útvar outsourcingových projektů Ing. Jan Kadilak
Obchodní útvar Ing. Ilona Líkařová

Úsek personálního ředitele (PŘ)

Operativní útvar PŘ – Ing. Jana Jonášová
Personální útvar – Romana Súderová 

Úsek finančního a obchodního ředitele (FOŘ) 

Operativní útvar FOŘ – Ing. Jaroslav Novák
Útvar financí Ing. Lenka Vallová
Útvar plánování, cen a kontrolingu – Ing. Zbyněk Parkán
Útvar nákupu a logistiky – Miroslav Hoskovec
Zákaznický útvar – Ing. Karel Palda

Úsek provozního ředitele (PrŘ)

Operativní útvar PrŘ – Ing. Michal Vyskočil
Centrální dispečink –  Bc. Jan Záveský
Provoz úpravny vody – Ing. Ladislav Herčík
Provoz sítěoblast 1 – Ing. Ondřej Chramosta
Provoz sítěoblast 2 – Ing. Vladimír Sandholz
Provoz sítěoblast 3 – Michal Kruk
Provoz ÚČOV – Bc. Petr Čech
Provoz ČS a PČOV – Bc. Vladimír Okrouhlický 
Útvar stokové sítě Ing. Zbyněk Venkrbec
Provoz doprava a mechanizace  Ing. Maroš Škvara
Úvar technicko provozní činnosti Ing. Marek Červenka

Úsek technického ředitele (TŘ)

Operativní útvar TŘ –  Bc. Miloš Lóži
Útvar kontroly kvality vody –  Ing. Lenka Vavrušková
Útvar technické podpory a metrologie – ing. Jindřich Bernard
Útvar hospodaření s vodou a ekologie – Ing. Jan Kobr, PhD.
Útvar technologie vod Ing. Bc. Martin Srb, PhD.
Útvar smart solutions Ing. Radovan Ledvina
Útvar montáže vodoměrů Petr Martínek

Úsek ředitelky komunikace a marketingu (ŘKM)

Operativní útvar ŘKM – PhDr. Jiří Dejmek 
Útvar komunikace a marketingu Ing. Marcela Segeťová

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!