Úvod O společnosti Vedení společnosti Kdo zodpovídá za vodu v Praze

Kdo zodpovídá za vodu v Praze

Odpovědnost PVS ve vztahu k majetku hl. m. Prahy 

  • správa majetku — evidence, využívání a ekonomická efektivita procesu, technický stav a zachování provozuschopnosti majetku
  • investiční program a jeho realizace
  • jednotnost řešení a kompatibilita nových částí sítí s původními, rozvojové koncepce, nadlimitní opravy majetku

Vlastník PVS

  • Hlavní město Praha              100 %

Základní práva a povinnosti PVK

  • práva související s předmětem činnosti PVK (uzavírání smluv se správci vodních toků na odběr vody a k vypouštění odpadních vod, fakturování dodávky vody a odvádění vod, připojování vodovodních přípojek, montáže vodoměrů, navrhování investičních akcí, ...)
  • povinnosti související s předmětem činnosti PVK (spolehlivé, bezpečné, hospodárné a kvalitní zajišťování služeb související s výrobou a dodávkou pitné a užitkové vody, s odvodněním území navazujícího na pronajatý majetek a s provozem veřejné kanalizace včetně čištění odpadních vod, úhrada nájemného PVS za provozování infrastrukturního majetku

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!