Úvod O společnosti Udržitelnost Sběr a recyklace baterií

Sběr a recyklace baterií

 

Loni jsme do sběrných nádob vybrali 137 kg baterií

Do sběrných nádob jsme na našich pracovištích v roce 2020 vytřídili 137 kg použitých baterií.

Za to jsme od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice obdrželi osvědčení o přínosu pro životní prostředí. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie odnesete na sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou.

Díky vám se tyto suroviny nemusely těžit v přírodě. Vzhledem k tomu, že naše zdroje jsou omezené, má každá taková úspora velký smysl.

 Osvědčení baterie

Více informací si můžete přečíst na www.ecobat.cz

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody