Úvod O společnosti Udržitelnost Recyklační vůz s pohonem na bioCNG

Recyklační vůz s pohonem na bioCNG

 

CNG auto od Marcely

Recyklační vůz, který v srpnu 2020 rozšířil vozový park naší společnosti, si zasluhuje pozornost hned v několika ohledech.

 

Proč je tento vůz  unikátní?

Jeho jedinečnost spočívá v kombinaci zvoleného pohonu motoru a speciální nástavby. Pohon na stlačený plyn u nákladních automobilů se používá již několik let a tak je samozřejmostí 100%  bezpečnost provozu a výkon motoru je dostatečný pro zajištění i dalších funkcí vozu.

Kromě oceňovaného snížení emisí skleníkových plynů použitím pohonu na CNG resp. bioCNG, které je souhrnně označováno jako CO2 ekv, je provozem  vozu na CNG zamezeno  emisím pevných částic do ovzduší, které jsou u naftových motorů z důvodů karcinogenních a mutagenních účinků považovány za nejškodlivější. Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost vlastní již devátý recyklační vůz, mohla být k výpočtu úspor emisí použita data o průměrném ročním nájezdu kilometrů každého z nich, a je možno konstatovat, že úspora ve výši 10 t CO2 ekv (v případě NOx se jedná o 90 %).

 Princip funkce vozu

saci_vuz_nakres_1saci_vuz_nakres_2Čištění kanalizace je prováděno vysokotlakou hadicí zakončenou vyplachovací dýzou. Hadice je zavedena do kanalizace, vysokotlakým proudem recyklované vody, který rozplavuje usazené nečistoty. Nečistoty jsou proudem vody hnány potrubím. Reaktivní síla proudu vody současně pohání hadici kupředu. Naplavený materiál je poté pomocí vakuovacího zařízení nasáván odsávací hadicí do kalové nádrže v nástavbě vozidla. Vyplachování a odsávání probíhá současně.

Technologické vybavení nástavby vozidla umožňuje oddělit z nasávané směsi  pevnou složku  a vodu po vyčištění znovu použít pro čištění jako vodu tlakovou. Tento proces se opakuje do chvíle, než je kalová nádrž zcela zaplněna tuhými nečistotami a je třeba ji vyprázdnit na výpustním místě.

Společenský přínos v rámci Smart City

  • využití bioCNG má jednu z nejnižších emisních stop
  • CNG vozidla mají sníženou sazba mýta
  • CNG vozidla mohou operovat i za výjimečných situací např. při vyhlášení smogové kalamity a v lokalitách kde je povolen vjezd pouze ekologickým vozidlům
  • použitím recyklované vody při čištění kanalizace šetříme vodní zdroje
  • použitím recyklované vody z kanalizační sítě snižujeme počet naježděných km vozidla – zdrojem vody je voda odpadní
  • včasným čištěním kanalizace se snižuje riziko její havárie nebo ucpání a následných hygienických rizik s tím spojených

 

 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody