Úvod O společnosti Udržitelnost Biodiverzita

Biodiverzita

Biodiverzita v našich areálech

Tento projekt je naším závazkem k podpoře a obnově biodiverzity a upozorňuje veřejnost na problematiku péče o životní prostředí jako nedílnou součást udržitelného rozvoje. 

Podle IPBES (Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby) hrozí v blízké budoucnosti vyhynutí milionu živočišných a rostlinných druhů, zejména v důsledku lidské činnosti. Podpora biodiverzity a snížení environmentální stopy svých činností je jeden z hlavních závazků skupiny Veolia.

Naše společnost rozvíjí projekt biodiverzity společně s Pražskou vodohospodářskou společností a hl. městem Prahou. Cílem je aktivně přispívat k zachování a obnově biologické rozmanitosti a přivádět přírodu zpět do města. Vodohospodářská zařízení v Praze totiž představují téměř jeden milion čtverečních metrů zelených ploch rozesetých po celém městě. Tyto plochy vzhledem ke své povaze (převážně vodojemy) vyžadují zvláštní stupeň zabezpečení, což ovšem zároveň umožňuje specifický způsob hospodaření. Na rozdíl od městských parků tak může být třeba senoseč přizpůsobena líhnutí motýlů a stejně tak může být odložena třeba z důvodu sucha.

Zelené střechy – louky

Spolupracujeme úzce s Českým svazem ochránců přírody na zvýšení přírodní rozmanitosti v provozovaných areálech, především na přenosu přirozených lučních porostů na nová stanoviště. Příkladem může být „střešní biotop“ na vodojemu na Floře. Travní porost, dodatečně osetý lučním osivem ze zvláště chráněných území Prahy, pravidelně vykvétá desítkami druhů rostlin. Další areály, na kterých proběhl výsev květnaté louky, byl vodojem Ovčín, Prosek, Modřany Sever II, na Zelené Lišce a Kvestorská.

Hmyzí domečky, budky pro ptáky, loggery

V minulých letech jsme instalovali v pražských vodárenských areálech na více než 20 místech hmyzí domečky, budky pro ptáky a loggery, což jsou útočiště především pro hmyz, který se vyvíjí v dutinách stromů nebo odumřelém dřevě.

Ve vodárně Káraný byla přijata opatření podporující biodiverzitu například instalací trvalé deponie biomasy, kamennými valy a v neposlední řadě montáží budky pro poštolky.

Včely v našich areálech

Již v pěti areálech (ČS Lhotka, VDJ Havlín, VDJ Modřany Kamýk, Andělky a brzy i na Flóře) je umístěno celkem 24 včelstev. V době, kdy je patrný zřetelný úbytek blanokřídlých opylovačů, jde o významný příspěvek k udržení tolik potřebné pestrosti rostlin, odkázaných při rozmnožování na pomoc hmyzu.

 

hradecka_42   hradecka_45   20190405_100303   hradecka_48   hradecka_46   hradecka_49

 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody