Úvod O společnosti Udržitelnost Příběh máku

Příběh máku

 

     Co má společného mák s čistírnou odpadních vod?

 

Kal z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze projde anaerobní stabilizací ve vyhnívací nádrži. Dále je odebírán kompostárnou v Neškaredicích, kde je přimícháván do čerstvého kompostu. Po minimálně dvou měsících zrání je používán zemědělci jako přírodní hnojivo. 

Jedním z odběratelů je i zemědělská firma Ekoprogres z Třebovle, která na takto pohnojeném poli pěstuje mák.

Mák je rostlinou velmi citlivou na kvalitu půdy a "nasaje" do sebe vše dobré i špatné. Proto může fungovat jako "lakmusový papírek" kvality a čistoty prostředí i způsobů hnojení - a jen tak se čistý pražský kal může, přeneseně řečeno, dostat do českých buchet.

     

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!