Úvod O společnosti Udržitelnost Dost bylo plastu

Dost bylo plastu

#PVKneplastuje

Pražské vodovody a kanalizace se v roce 2019 dobrovolně přihlásily do kampaně Ministerstva životního prostředí #DostByloPlastu se svým projektem #PVKneplastuje, s cílem eliminovat produkci jednorázových plastů mezi zaměstnanci a realizovat aktivity spojené s ochranou životního prostředí  v praxi.
V širším měřítku se PVK zaměřily i na předcházení vzniku dalších odpadů, neboť: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

Na základě analýzy původního stavu produkce odpadů byly stanoveny závazky, které se nám podařilo splnit:

  • Zajistili jsme pitný režim zaměstnanců jiným způsobem než v PET lahvích. PET láhve byly nahrazeny kovovými láhvemi. Do lahví si zaměstnanci stáčí kohoutkovou vodu z výdejníků vody. Výdejníky vody, tzv. „sodabary“ napojené na vodovodní řad jsou umístěny do provozoven PVK. Kohoutková perlivá i neperlivá je dostupná pro všechny zaměstnance i zákazníky.
  • Na akcích (pohoštění v rámci jednání) používáme karafy s kohoutkovou vodou. Zasedací místnosti PVK jsou vybaveny karafami a kohoutková voda je vždy servírovaná do skleniček.
  • Nepoužíváme žádné jednorázové obaly na jídlo z vlastní kantýny, obědy dostávají zaměstnanci ve vratných krabičkách
  • Důsledně třídíme veškerý odpad – v každé budově PVK jsou kontejnery na papír, plast, sklo, ale i na baterie a tonery.
  • Nenakupujeme kapslové kávovary, u automatů na kávu máme možnost využít vlastní hrnek
  • Ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností jsme v Praze instalovali desítky pítek s kohoutkovou vodou a tato akce stále pokračuje
  • Zaměřujeme se na odpovědné nákupy a šetrné využívání kancelářských potřeb, především papíru
  • Provádíme osvětu a vzdělávání zaměstnanců, ale i veřejnosti na různých ekologických akcích, kde se zaměřujeme nejen na pití vody z vodovodu a její spotřebu, ale i na to, co nepatří do kanalizace

000_6342   pitný režim PET  

000_4545   PVK_DBP_rekrabičky   PVK_DBP_do_vlastniho_hrnecku

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody