Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data Výroba a dodávka vody

Výroba a dodávka vody

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou: cca 1,33 mil. obyvatel hl. města Prahy a dalších 225 tisíc obyvatel Středočeského kraje
Délka vodovodní sítě: 3 563 km
Délka vodovodních přípojek: 881 km
Počet vodovodních přípojek: 117 170 ks
Počet havárií na vodovodních řadech a přípojkách: 4 131 

Počet odběrových míst (vodoměrů): 115 151 ks
Počet úpraven pitné vody: 2 (úpravny vody Káraný a Podolí)
Počet čerpacích stanic: 51 
Počet vodojemů: 67
Objem vodojemů: 753 494 m3

Voda dodaná do vodovodní sítě v roce 2021

Voda Ukazatel Množství (v m3)
Pitná 

Voda vyrobená PVK pitná (ÚV Káraný)

17 088 316

 

Voda vyrobená PVK pitná (ÚV Podolí)

6 908 439

 

Voda převzatá z ÚV Želivka a ÚV Sojovice

81 653 237
 

Pitná voda celkem

105 649 992
 

Voda předaná

16 094 690

Průmyslová
Průmyslový vodovod
902 915

 

Voda k realizaci dodaná do sítě

90 458 217

 

 

Zdroje pitné vody pro Prahu – distribuce

zdroje_voda_2022_final

 

V pražské distribuční síti rozlišujeme pět typů kvality vody dle zdrojů:

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody