Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data SWiM

SWiM

Smart Water integrated Management (SWiM) je unikátní systém řízení provozu  vodohospodářské infrastrukty.

Zahrnuje 10 různých oblastí z vodárenského cyklu, počínaje cestou vody od zdroje až k zákazníkovi, přes distribuci, až po odvádění odpadní vody. 

Díky SWiMu má PVK snadnější přístup k informacím, lépe komunikuje se zákazníky a efektivněji řídí vodárenský systém. Výstupy ze systému jsou zákazníkům k dispozici ve formě mapy aktuálních havárií, kde mohou nalézt nejen aktuální informace o stavu řešení, ale také například přehled náhradního zásobování.

SWiM je dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu, zaměstnanci jsou tak v reálném čase informováni o provozních událostech a data ze systému slouží k vyhodnocení a dalšímu zdokonalení poskytovaných služeb. Celý systém má nastavený vysoký stupeň zabezpečení.

SWiM – integrace následujících systémů pro řízení

  • Systém dispečerského řízení vodohospodářských zařízení
  • Havarijní management včetně integrovaného systému řízení náhradního zásobování vodou
  • Systém kontroly kvality vody
  • Integrovaný systém krizového řízení
  • Systém plánování preventivní údržby a oprav
  • Systém ochrany vodohospodářských zařízení
  • Systém sledování výroby a spotřeby vody
  • Systém řízení zdrojů
  • Systém informovanosti odběratelů veřejnosti a klíčových osob
  • Systém sledování a optimalizace nákladů

 IMG_3010_web

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody