Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data SWiM

SWiM

Smart Water integrated Management (SWiM) je unikátní systém řízení provozu  vodohospodářské infrastrukty.

Zahrnuje 10 různých oblastí z vodárenského cyklu, počínaje cestou vody od zdroje až k zákazníkovi, přes distribuci, až po odvádění odpadní vody. 

Díky SWiMu má PVK snadnější přístup k informacím, lépe komunikuje se zákazníky a efektivněji řídí vodárenský systém. Výstupy ze systému jsou zákazníkům k dispozici ve formě mapy aktuálních havárií, kde mohou nalézt nejen aktuální informace o stavu řešení, ale také například přehled náhradního zásobování.

SWiM je dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu, zaměstnanci jsou tak v reálném čase informováni o provozních událostech a data ze systému slouží k vyhodnocení a dalšímu zdokonalení poskytovaných služeb. Celý systém má nastavený vysoký stupeň zabezpečení.

SWiM – integrace následujících systémů pro řízení

  • Systém dispečerského řízení vodohospodářských zařízení
  • Havarijní management včetně integrovaného systému řízení náhradního zásobování vodou
  • Systém kontroly kvality vody
  • Integrovaný systém krizového řízení
  • Systém plánování preventivní údržby a oprav
  • Systém ochrany vodohospodářských zařízení
  • Systém sledování výroby a spotřeby vody
  • Systém řízení zdrojů
  • Systém informovanosti odběratelů veřejnosti a klíčových osob
  • Systém sledování a optimalizace nákladů

 IMG_3010_web

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.