Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data Odvádění a čištění odpadních vod

Odvádění a čištění odpadních vod

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu: cca 1,297 mil. obyvatel hl. města Prahy
Délka stokové sítě: 3 718 km
Délka kanalizačních přípojek: 1 002 km
Počet kanalizačních přípojek: 123 868 ks
Počet havárií na kanalizaci a přípojkách v r. 2019: 3 507  (z toho 2 677 ucpávek)
Počet čerpacích stanic: 331

Počet čistíren odpadních vod: Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči včetně Nové vodní linky + 20 pobočných čistíren 

 

Vyčištěné odpadní vody v roce 2019

Čistírna odpadních vod  

 Množství vyčištěné odpadní vody
(v m3)

Podíl na celkovém množství
vyčištěné odpadní vody v PVK (v %)
  

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

43 835 942

39,4

Nová vodní linka (NVL)

59 976 619

53,8

Pobočné čistírny odpadních vod (PČOV)

7 549 873

6,8

CELKEM

111 362 434

100

Virtuální prohlídka

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!