Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data Odvádění a čištění odpadních vod

Odvádění a čištění odpadních vod

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu: cca 1,3 mil. obyvatel hl. města Prahy
Délka stokové sítě: 3 730 km
Délka kanalizačních přípojek: 1 007 km
Počet kanalizačních přípojek: 124 513 ks
Počet havárií na kanalizaci a přípojkách v r. 2020: 2 827  (z toho 2 071 ucpávek)
Počet čerpacích stanic: 334

Počet čistíren odpadních vod: Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči včetně Nové vodní linky + 20 pobočných čistíren 

 

Vyčištěné odpadní vody v roce 2020

Čistírna odpadních vod  

 Množství vyčištěné odpadní vody
(v m3)

Podíl na celkovém množství
vyčištěné odpadní vody v PVK (v %)
  

Stávající linka Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV)

43 124 840

39 %

Nová vodní linka (NVL)

59 404 500

54 %

Pobočné čistírny odpadních vod (PČOV)

8 225 075

7 %

CELKEM

110 529 340

100 %

Virtuální prohlídka

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!