Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data Odvádění a čištění odpadních vod

Odvádění a čištění odpadních vod

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu: cca 1,28 mil. obyvatel hl. města Prahy
Délka stokové sítě: 3 697 km
Délka kanalizačních přípojek: 996 km
Počet kanalizačních přípojek: 123 014 ks
Počet havárií na kanalizaci a přípojkách: 3 384  (z toho 2 565 ucpávek)
Počet čerpacích stanic: 327

Počet čistíren odpadních vod: Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči včetně nové vodní linky + 20 pobočných čistíren 

 

Vyčištěné odpadní vody v roce 2018

Čistírna odpadních vod  

 Množství vyčištěné odpadní vody
(v m3)

Podíl na celkovém množství
vyčištěné odpadní vody v PVK (v %)
  

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

90 632 600

84,9

Pobočné čistírny odpadních vod (PČOV)

6 865 317

6,4

ÚČOV a PČOV

 97 497 917

 

Nová vodní linka
9 285 811
8,7

CELKEM

106 783 728

100

Virtuální prohlídka

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.