Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data Odvádění a čištění odpadních vod

Odvádění a čištění odpadních vod

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu: cca 1,27 mil. obyvatel hl. města Prahy
Délka stokové sítě: 3 689 km
Délka kanalizačních přípojek: 989 km
Počet kanalizačních přípojek: 122 056 ks
Počet havárií na kanalizaci a přípojkách: 3 643  (z toho 2 831 ucpávek)
Počet čerpacích stanic: 337

Počet čistíren odpadních vod: Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči + 20 pobočných čistíren

 

Vyčištěné odpadní vody v roce 2017

Čistírna odpadních vod  

 Množství vyčištěné odpadní vody
(v m3)

Podíl na celkovém množství
vyčištěné odpadní vody v PVK (v %)
  

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

109 602 204

93,1

Pobočné čistírny odpadních vod (PČOV)

8 132 227

6,9

 CELKEM

 117 734 431

 100

Virtuální prohlídka

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.

 

Volná pracovní místa