Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data Odvádění a čištění odpadních vod

Odvádění a čištění odpadních vod

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu: cca 1,3 mil. obyvatel hl. města Prahy
Délka stokové sítě: 3 742 km
Délka kanalizačních přípojek: 1 018 km
Počet kanalizačních přípojek: 125 819 ks
Počet havárií na kanalizaci a přípojkách: 2 805  (z toho 2 063 ucpávek)
Počet čerpacích stanic: 335

Počet čistíren odpadních vod: Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči včetně Nové vodní linky + 20 pobočných čistíren 

Vyčištěné odpadní vody v roce 2021

Čistírna odpadních vod  

 Množství vyčištěné odpadní vody
(v m3)

Podíl na celkovém množství
vyčištěné odpadní vody v PVK (v %)
  

Stávající vodní linka na Ústřední čistírně odpadních vod

44 989 000

38 %

Nová vodní linka na Ústřední čistírně odpadních vod

64 601 400

54 %

Pobočné čistírny odpadních vod

9 388 256

8 %

CELKEM

118 978 656

100 %

Virtuální prohlídka

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody