Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Odpadní voda je pomocí kanalizačního systému odváděna na čistírny odpadních vod. V Praze je vybudován jednotný kanalizační systém, v okrajových částech většinou oddílný kanalizační systém. Jednotný systém sbírá a odvádí směs odpadních vod z domácností, průmyslu i dešťových srážek společně, oddílný shromažďuje a odvádí dešťové vody ve zvláštní kanalizační síti.

letecky-pohled-UCOV

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

ÚČOV byla uvedena do provozu v roce 1966. Ve své době patřila k největším v Evropě, avšak brzy přestávala plnit zvyšující se požadavky na kvalitu vyčištěné vody. Z tohoto důvodu byly nejdříve v 80. a pak znovu v 90. letech minulého století na ÚČOV provedeny významné rekonstrukce a dostavby některých nových objektů. Jednalo se především o zvýšení kapacity biologického stupně čištění včetně zavedení procesu nitrifikace odpadní vody. V kalovém hospodářství byly instalovány odstředivky na strojní odvodňování kalu. Pro výrobu tepla a elektrické energie z bioplynu byly instalovány nové kogenerační jednotky. Také byl postupně vybudován rozsáhlý automatický a monitorovací systém řízení technologických procesů čištění vody, zpracování kalů i výroby energií. I v současné době na ÚČOV průběžně dochází k výměně a modernizaci fyzicky nebo morálně zastaralého zařízení, které zajišťují udržení požadované kvality procesu čištění odpadních vod.

Současná ÚČOV je mechanicko-chemicko-biologická čistírna. Průměrný přítok odpadní vody v posledních letech činí necelé 4 m3/s odpadní vody. Čistírna biologicky odstraňuje uhlíkové znečištění a částečně nitrifikuje amoniakální dusík. Fosfor se z vody odstraňuje srážením železitými solemi.
Technologická čistící linka sestává z lapačů štěrku, jemných česlí, podélného provzdušňovaného lapáku písku, primárních usazovacích nádrží, aktivačních nádrží s jedmnobublinnými aerátory, dosazovacích nádrží a regenerační nádrže vratného kalu.

Přebytečný biologický kal je po zahuštění na odstředivkách smísen s primárním kalem a čerpán do dvoustupňových vyhnívacíh nádrží, kde je udržována teplota 55 oC. Vyhnilý kal je pak odvodňován na odvodňovacích odstředivkách. Bioplyn vznikající při vyhnívání kalu je využíván k výrobě tepla a elektrické energie.

Adresa Ústřední čistírny odpadních vod: Papírenská 6, Praha 6

Nová vodní linka (NVL)

Od září 2018 zajišťují PVK také zkušební provoz Nové vodní linky a hlavní čerpací stanice. Nová vodní linka je největší a nejvýznamnější vodohospodářská stavba na území ČR, jejímž vlastníkem je hlavní město Praha. Stavba je kompletně zakryta zelenou střechou včetně parkoových úprav a vybavena dezodorizací zápachu a moderními technologiemi zajišťuje vyšší účinnost čištění odpadních vod, zejména při odstraňování dusíku a fosforu.

Pobočné čistírny odpadních vod (PČOV)

   
ČOV Březiněves 
ČOV Horní počernice - Čertousy   
ČOV Dolní Chabry   
ČOV Holyně   
ČOV Kbely    
ČOV Koloděje    
ČOV Kolovraty 
ČOV Klánovice   
ČOV Královice    
ČOV Lochkov    
ČOV Miškovice    
ČOV Nebušice
ČOV Nedvězí      
ČOV Sobín    
ČOV Svépravice    
ČOV Uhříněves  - Dubeč      
ČOV Újezd nad Lesy
ČOV Újezd u Průhonic   
ČOV Vinoř    
ČOV Zbraslav

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody