Úvod O společnosti Základní informace Technická a výrobní data Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Odpadní voda je pomocí kanalizačního systému odváděna na čistírny odpadních vod. V Praze je vybudován jednotný kanalizační systém, v okrajových částech většinou oddílný kanalizační systém. Jednotný systém sbírá a odvádí směs odpadních vod z domácností, průmyslu i dešťových srážek společně, oddílný shromažďuje a odvádí dešťové vody ve zvláštní kanalizační síti.

letecky-pohled-UCOV

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

ÚČOV byla uvedena do provozu v roce 1966. Ve své době patřila k největším v Evropě, avšak brzy přestávala plnit zvyšující se požadavky na kvalitu vyčištěné vody. Z tohoto důvodu byly nejdříve v 80. a pak znovu v 90. letech minulého století na ÚČOV provedeny významné rekonstrukce a dostavby některých nových objektů. Jednalo se především o zvýšení kapacity biologického stupně čištění včetně zavedení procesu nitrifikace odpadní vody. V kalovém hospodářství byly instalovány odstředivky na strojní odvodňování kalu. Pro výrobu tepla a elektrické energie z bioplynu byly instalovány nové kogenerační jednotky. Také byl postupně vybudován rozsáhlý automatický a monitorovací systém řízení technologických procesů čištění vody, zpracování kalů i výroby energií. I v současné době na ÚČOV průběžně dochází k výměně a modernizaci fyzicky nebo morálně zastaralého zařízení, které zajišťují udržení požadované kvality procesu čištění odpadních vod.

Současná ÚČOV je mechanicko-chemicko-biologická čistírna. Průměrný přítok odpadní vody v posledních letech činí necelé 4 m3/s odpadní vody. Čistírna biologicky odstraňuje uhlíkové znečištění a částečně nitrifikuje amoniakální dusík. Fosfor se z vody odstraňuje srážením železitými solemi.
Technologická čistící linka sestává z lapačů štěrku, jemných česlí, podélného provzdušňovaného lapáku písku, primárních usazovacích nádrží, aktivačních nádrží s jedmnobublinnými aerátory, dosazovacích nádrží a regenerační nádrže vratného kalu.

Přebytečný biologický kal je po zahuštění na odstředivkách smísen s primárním kalem a čerpán do dvoustupňových vyhnívacíh nádrží, kde je udržována teplota 55 oC. Vyhnilý kal je pak odvodňován na odvodňovacích odstředivkách. Bioplyn vznikající při vyhnívání kalu je využíván k výrobě tepla a elektrické energie.

Od září 2018 zajišťují PVK také zkušební provoz Nové vodní linky (NVL) i hlavní čerpací stanice. Nová vodní linka je největší a nejvýznamnější vodohospodářská stavba na území ČR, jejímž vlastníkem je hlavní město Praha. Stavba je kompletně zakryta zelenou střechou včetně parkoových úprav a vybavena dezodorizací zápachu a moderními technologiemi zajišťuje vyšší účinnost čištění odpadních vod, zejména při odstraňování dusíku a fosforu.

Adresa Ústřední čistírny odpadních vod: Papírenská 6, Praha 6

Pobočné čistírny odpadních vod (PČOV)

   
ČOV Březiněves 
ČOV Horní počernice - Čertousy   
ČOV Dolní Chabry   
ČOV Holyně   
ČOV Kbely    
ČOV Koloděje    
ČOV Kolovraty 
ČOV Klánovice   
ČOV Královice    
ČOV Lochkov    
ČOV Miškovice    
ČOV Nebušice
ČOV Nedvězí      
ČOV Sobín    
ČOV Svépravice    
ČOV Uhříněves  - Dubeč      
ČOV Újezd nad Lesy
ČOV Újezd u Průhonic   
ČOV Vinoř    
ČOV Zbraslav

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.