Úvod O společnosti Dost bylo plastu

Dost bylo plastu

PVKNEPLASTUJE

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE

Kampaň společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (dále jen PVK) si klade za cíl být společensky odpovědnou firmou – eliminovat produkci jednorázových plastů mezi zaměstnanci. V širším měřítku se zaměříme i na předcházení vzniku dalších odpadů, neboť: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

VÝČET OPATŘENÍ

 • Analýza stávajícího stavu produkce odpadů – především jednorázových plastů v PVK – dotazník mezi zaměstnanci a místním šetřením na provozech
 • Vypracování harmonogramu změn na cestě k eliminaci jednorázových plastů
  Zajištění pitného režimu zaměstnanců jiným způsobem než v PET lahvích
  Na akcích (pohoštění v rámci jednání) používat karafy s kohoutkovou vodou, nepoužívat jednorázová mlíčka, kapslové kávovary
  Zajistit u automatů na kávu možnost využití vlastního hrnku
  Důsledné třídění všech odpadů
  Ve spolupráci s PVS (Pražská vodohospodářská společnost, a.s.) zajistit veřejná pítka v Praze
  Odpovědné nákupy a šetrné využívání kancelářských potřeb především papíru apod.
 • Osvěta, vzdělávání a motivace zaměstnanců – pravidelný příspěvek ve firemním časopisu PVKáčko – tzv. EKO sloupek, na webových stránkách PVK, semináře
  Úzká spolupráce s PVS, MHMP, MČ Prahy – osvěta pro občany, ZŠ, SŠ, Univerzity
  V rámci vzdělávacích akcí pro odborníky i veřejnost (př. Den Země, Den vědy apod.) zapojit kromě technologů i „odpadáře“ naší společnosti

 

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS

Hlavním cílem PVK je být společensky odpovědnou firmou a realizovat aktivity spojené s životním prostředím v praxi.
Aktivity zaměříme v duchu hesla „think global, act lokal“ neboli „mysleme globálně, jednejme lokálně“.
Zapojíme zaměstnance nad rámec povinností vycházejících ze zákona o odpadech.
Půjdeme příkladem široké veřejnosti a budeme inspirovat.
Eliminujeme produkci jednorázových plastů a odpadů jako takových.
Nechceme plýtvat např. papírem, budeme tedy např. regulovat produkci tištěných materiálů.
Ve spolupráci s PVS zajistíme veřejná pítka v Praze.
Rozšíříme povědomí „zerowaste“ mezi zaměstnanci i na edukačních akcích PVK (Den vody, Den Vědy, Veletrhy apod.).
V interním časopise PVKáčko najdete pravidelnou rubriku tzv. EKO sloupek s konkrétními tipy K ZEROWASTE.
V úzké spolupráci s PVS, MHMP, MČ Prahy budeme šířit osvětu pro občany, ZŠ, SŠ i univerzity.

 

Trvání závazku: od 03/11/2019 do 12/31/2021

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.