Úvod O společnosti Dost bylo plastu

Dost bylo plastu

PVKNEPLASTUJE

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE

Kampaň společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (dále jen PVK) si klade za cíl být společensky odpovědnou firmou – eliminovat produkci jednorázových plastů mezi zaměstnanci. V širším měřítku se zaměříme i na předcházení vzniku dalších odpadů, neboť: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.

VÝČET OPATŘENÍ

 • Analýza stávajícího stavu produkce odpadů – především jednorázových plastů v PVK – dotazník mezi zaměstnanci a místním šetřením na provozech
 • Vypracování harmonogramu změn na cestě k eliminaci jednorázových plastů
  Zajištění pitného režimu zaměstnanců jiným způsobem než v PET lahvích
  Na akcích (pohoštění v rámci jednání) používat karafy s kohoutkovou vodou, nepoužívat jednorázová mlíčka, kapslové kávovary
  Zajistit u automatů na kávu možnost využití vlastního hrnku
  Důsledné třídění všech odpadů
  Ve spolupráci s PVS (Pražská vodohospodářská společnost, a.s.) zajistit veřejná pítka v Praze
  Odpovědné nákupy a šetrné využívání kancelářských potřeb především papíru apod.
 • Osvěta, vzdělávání a motivace zaměstnanců – pravidelný příspěvek ve firemním časopisu PVKáčko – tzv. EKO sloupek, na webových stránkách PVK, semináře
  Úzká spolupráce s PVS, MHMP, MČ Prahy – osvěta pro občany, ZŠ, SŠ, Univerzity
  V rámci vzdělávacích akcí pro odborníky i veřejnost (př. Den Země, Den vědy apod.) zapojit kromě technologů i „odpadáře“ naší společnosti

 

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS

Hlavním cílem PVK je být společensky odpovědnou firmou a realizovat aktivity spojené s životním prostředím v praxi.
Aktivity zaměříme v duchu hesla „think global, act lokal“ neboli „mysleme globálně, jednejme lokálně“.
Zapojíme zaměstnance nad rámec povinností vycházejících ze zákona o odpadech.
Půjdeme příkladem široké veřejnosti a budeme inspirovat.
Eliminujeme produkci jednorázových plastů a odpadů jako takových.
Nechceme plýtvat např. papírem, budeme tedy např. regulovat produkci tištěných materiálů.
Ve spolupráci s PVS zajistíme veřejná pítka v Praze.
Rozšíříme povědomí „zerowaste“ mezi zaměstnanci i na edukačních akcích PVK (Den vody, Den Vědy, Veletrhy apod.).
V interním časopise PVKáčko najdete pravidelnou rubriku tzv. EKO sloupek s konkrétními tipy K ZEROWASTE.
V úzké spolupráci s PVS, MHMP, MČ Prahy budeme šířit osvětu pro občany, ZŠ, SŠ i univerzity.

 

Trvání závazku: od 03/11/2019 do 12/31/2021

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!