Úvod O společnosti Etika, ekologie, bezpečnost a protikorupční kodex Kvalifikace dodavatelů Projektování a navrhování vodovodů a kanalizací

Projektování a navrhování vodovodů a kanalizací

B2- Projektování a navrhování vodovodů a kanalizací

Předmětem této kategorie je dodání projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce nebo opravy na vodovodní a stokové síti či provozních vodohospodářských objektech na území hlavního města Prahy, případně v dalších lokalitách, v nichž zadavatel provozuje vodovod a kanalizaci.

Dodavatel dodá projektovou dokumentaci na základě výzvy, kterou je povinen akceptovat bez zbytečného odkladu.

Dodavatel, jenž chce podat žádost o zařazení do Systému kvalifikace pro příslušnou kategorii, musí vyplnit níže uvedený formulář a vložit požadované přílohy.

Zvláštní pravidla

Kvalifikační požadavky B2

Čestné prohlášení

Žádost o zařazení dodavatele do kategorie

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody