Úvod O společnosti Etika, ekologie, bezpečnost a protikorupční kodex Kvalifikace dodavatelů Práce hornickým způsobem, ve výkopu, injektáže

Práce hornickým způsobem, ve výkopu, injektáže

A1- Práce prováděné hornickým způsobem, v otevřeném výkopu, injektáže

Předmětem této kategorie je provedení oprav a odstraňování havárií a jejich následků stokové sítě (opravy) na území hlavního města Prahy, případně v dalších lokalitách, v nichž zadavatel provozuje kanalizaci.

Opravy zahrnují zejména práce prováděné hornickým způsobem, injektáže a práce prováděné v otevřeném výkopu.

Dodavatel bude provádět opravu na základě výzvy k zahájení prací, kterou je povinen akceptovat bez zbytečného odkladu.

Dodavatel je povinen zahájit opravu ve lhůtě stanovené ve výzvě. Zahájením opravy se rozumí připravenost dodavatele k provedení nutných prací, zásahů a úkonů tak, že na místě prováděné opravy jsou přítomni zaměstnanci nebo poddodavatelé dodavatele a je umístěna a k provozu připravena potřebná technika.

Dodavatel bude provádět opravy zpravidla v pracovní době a v případech naléhavé potřeby i mimo tuto pracovní dobu. Práce na opravě zahájené v běžné pracovní době budou dokončeny bez ohledu na uplynutí běžné pracovní doby.

Dodavatel, jenž chce podat žádost o zařazení do Systému kvalifikace pro příslušnou kategorii, musí vyplnit níže uvedený formulář a vložit požadované přílohy.

Zvláštní pravidla

Kvalifikační požadavky A1

Čestné_prohlášení

Žádost o zařazení dodavatele do kategorie

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!