Úvod O společnosti Etika, ekologie, bezpečnost a protikorupční kodex Kvalifikace dodavatelů

Kvalifikace dodavatelů

PVK v souvislosti s výkonem své relevantní činnosti zavedly a provozují Systém kvalifikace (Systém) pro účely zadávání podlimitních sektorových zakázek v oblasti oprav a odstraňování havárií a jejich následků stokové sítě, v oblasti projektování vodohospodářských staveb a v oblasti projektování pozemních staveb.

Na tyto zakázky se nevztahují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Zakázky v oblastech plnění, pro něž je zaveden Systém, budou zadávány ve výběrových řízeních mimo režim ZZVZ, jichž se budou moci účastnit dodavatelé zařazení do příslušné kategorie Systému odpovídající předmětu plnění zakázky.

Zásadním dokumentem pro fungování Systému jsou jeho Obecná pravidla (Pravidla), která stanovují objektivní pravidla pro provoz Systému a objektivní pravidla a důvody pro zařazení dodavatelů do Systému a vyřazení z něj a obsahují podrobnou úpravu postupu a povinností pro zařazení dodavatele do Systému. Dodavatelé jsou povinni se s Pravidly důkladně seznámit, přičemž se doporučuje toto učinit před podáním žádosti o zařazení dodavatele do příslušné kategorie Systému.

Systém kvalifikace pro podlimitní sektorové zakázky – Obecná pravidla

Dodavatel může podat žádost o zařazení do Systému pro níže uvedené kategorie. Zde jsou uvedeny všechny podmínky, které je povinen dodavatel pro zařazení do dané kategorie splnit (zvláštní pravidla). Žádost je možné podat pouze v případě, že dodavatel předloží všechny požadované dokumenty. Bližší podmínky pro podání žádosti jsou uvedeny v Obecných pravidlech.

Zadavatel rozhodne o zařazení dodavatele do příslušné kategorie Systému, pokud dodavatel prokáže splnění všech podmínek stanovených pro zařazení. Rozhodnutí o zařazení do Systému Vám bude zasláno elektronickou formou na Vámi zadaný e-mail. Pomocí tohoto e-mailu bude rovněž probíhat veškerá komunikace pro případné doplnění nebo úpravy zaslaných dokumentů.

Žádáme Vás, abyste k žádosti o zařazení do Systému vkládali dokumenty výhradně ve formátu PDF. Je umožněno jako přílohu vložit maximálně 5 souborů, přičemž každý může mít maximální velikost 20 MB.

Zásady zpracování osobních údajů společností PVK 

Oblast A – Opravy a odstraňování havárií a jejich následků stokové sítě

Kategorie:

A1 - Práce prováděné hornickým způsobem, v otevřeném výkopu, injektáže

A2 - Práce prováděné bezvýkopově, vložkováním, robotem

Oblast B - Projektování vodohospodářských staveb

Kategorie:

B1 - Projektování a navrhování staveb realizovaných hornickým způsobem

B2 - Projektování a navrhování vodovodů a kanalizací

Oblast C - Projektování pozemních staveb

Kategorie:

C - Projektování pozemních staveb

 

Žádost o zařazení dodavatele do kategorie

Přílohy - dokumenty prokazující splnění Kvalifikačních požadavků a Čestné prohlášení


Ochrana proti SPAMu: opište, prosím, kontrolní text. Jestliže text nemůžete přečíst, obnovte obrázek.
CAPTCHA

Pozn.: položky označené * jsou povinné.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!