Úvod O společnosti Etika, ekologie a bezpečnost

Etika, ekologie a bezpečnost

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se v oblasti etiky a bezpečnosti práce řídí následujícími dokumenty skupiny Veolia Voda Česká republika.

 

2014pvk_kodex_eticky.pdfEtický kodex

Etika, přesvědčení a odpovědnost společnosti popisuje morální a etické standardy skupiny jako jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí nebo jednání budující dobré jméno firmy.

 

 

 

 

 

2014pvk_kodex_eco.pdfEkologický kodex

Společnost si je vědoma svého závazku k ochraně životního prostředí. V rámci ochrany byl zaveden ekologický kodex, interní dokument skupiny Veolia Voda zavedený do všech poboček v ČR. Kodex stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a jejích zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadu, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny.

 

 

 

 

2014pvk_kodex_bozp.pdfBezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., věnuje stále větší pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců.

Z tohoto důvodu přijala, stejně jako ostatní společnosti skupiny, "Kodex bezpečnosti práce", který všem zaměstnancům zprostředkovává základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO.

 

 

 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.