Úvod O společnosti Etika, ekologie, bezpečnost a protikorupční kodex

Etika, ekologie, bezpečnost a protikorupční kodex

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se v oblasti etiky, compliance a bezpečnosti práce řídí následujícími dokumenty skupiny Veolia Voda Česká republika. 

2014pvk_kodex_eco.pdfEkologický kodex

Společnost si je vědoma svého závazku k ochraně životního prostředí. V rámci ochrany byl zaveden ekologický kodex, interní dokument skupiny Veolia Voda zavedený do všech poboček v ČR. Kodex stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a jejích zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadu, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny.

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., věnuje stále větší pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců.

Z tohoto důvodu přijala, stejně jako ostatní společnosti skupiny, "Kodex bezpečnosti práce", který všem zaměstnancům zprostředkovává základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO.

2021 kodex BOZP

Etický kodex

Etika, přesvědčení a odpovědnost společnosti popisuje morální a etické standardy skupiny jako jsou profesionalita, loajality, vztah k životnímu prostředí nebo jednání budující dobré jméno firmy.

Etický kodex

Protikorupční etický kodex

Protikorupční etický kodex popisuje zásady a postupy, jejichž cílem je naplňovat snahu skupiny o bezvýhradné vyloučení
veškerých forem korupce a nekalého či podobného jednání a dodržování předpisů a nejlepších postupů této oblasti. PVK jako první firma v České republice prošla úspěšně certifikačním auditem protikorupčního managementu AbMS ISO 37001. Certifikát společnost získala od Bureau Veritas na základě dvoustupňového auditu. Auditoři ocenili několikaleté úsilí boje proti korupci, pravidelná a efektivní školení zaměstnanců a nastavení compliance systémů s cílem předcházet a odhalovat nežádoucí situace. 

Protikorupční etický kodex

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody