Úvod Média Tiskové zprávy Úpravna vody Želivka slaví 40 let provozu

Úpravna vody Želivka slaví 40 let provozu

23. květen 2012

Největší úpravna vody v České republice byla uvedena do provozu 25. května 1972. Pravidelné dodávky pitné vody byly zajišťovány od 1. února 1973 a do letošního roku bylo vyrobeno přes 4 mld. m³ pitné vody. V roce 2011 vyrobila ÚV Želivka přes 87 mil. m³ pitné vody a z 75% zásobuje hl. m. Prahu a částečně i Středočeský kraj a kraj Vysočina.

Voda je z úpravny vody do hl. m. Prahy distribuována pomocí štolového přivaděče. Ten je 52 km dlouhý a ústí do vodojemu v Jesenici o celkovém objemu 200 000 m³. Zajišťuje akumulaci vody a její distribuci do zásobních vodojemů pražské vodovodní sítě. Štolový přivaděč je kruhového profilu o průměru 2,64 m s betonovou obezdívkou o tloušťce 20 až 35 cm a jeho kapacita je 6 700 l/s gravitačně přepravené vody. Základní technologií úpravny vody je přímá filtrace zahrnující destabilizaci, agregaci a jednostupňovou separaci na otevřených pískových rychlofiltrech. Surová voda je odebírána z vodárenské nádrže Švihov ve sdruženém objektu ze dvou odběrných pilířů s možností pěti etážových odběrů. Odtud je vedena do čerpací stanice surové vody u paty hráze dvěma přívodními řady o průměru 1400 mm. Doprava surové vody do úpravny vody je vyřešena dvěma výtlačnými řady s průměrem 1400 a 1600 mm, které jsou propojeny. Ústí v rozdělovacím objektu, odkud je voda přiváděna ke třem samostatným úpravárenským linkám. Po filtraci je voda z každé linky odváděna potrubím 1600 mm do přítokového kanálu ozonizace. Ozonizace napomáhá ke zlepšení kvality vody, odstraňuje bakterie a viry, snižuje obsah pesticidů a zlepšuje senzorické vlastnosti vody. V roce 2009 byla vybudována nová linka ozonizace, kde je médiem výroby ozonu kyslík, která nahradila původní linku, v níž byl ozon vyráběn ze vzduchu. Nová ozonizační linka je ojedinělou technologií, poprvé realizovanou v rámci České republiky. Další významnou investicí bude také rekonstrukce čerpací stanice surové vody, jejíž první část je již 40 let v provozu a druhá od roku 1986. Po ozonizaci je voda přiváděna do měrného objektu, kde se provádí měření množství upravené vody, doalkalizace vody vápenným hydrátem a zdravotní zabezpečení chlorem. Pro mimořádné stavy v kvalitě surové vody je možné dávkování aktivního uhlí a odmanganování manganistanem draselným. Úpravnu vody Želivka provozuje akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., člen skupiny Veolia Voda, která vedle této úpravny provozuje rovněž úpravny vody v Káraném a v Praze - Podolí (záložní zdroj). Vlastníkem infrastrukturního majetku úpravny je společnost Úpravna vody Želivka, a.s., a správcem je Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte nově zprovozněný vyjadřovací portál na www.pvk.cz