Úvod Média Tiskové zprávy Úpravna vody Želivka slaví 40 let provozu

Úpravna vody Želivka slaví 40 let provozu

23. květen 2012

Největší úpravna vody v České republice byla uvedena do provozu 25. května 1972. Pravidelné dodávky pitné vody byly zajišťovány od 1. února 1973 a do letošního roku bylo vyrobeno přes 4 mld. m³ pitné vody. V roce 2011 vyrobila ÚV Želivka přes 87 mil. m³ pitné vody a z 75% zásobuje hl. m. Prahu a částečně i Středočeský kraj a kraj Vysočina.

Voda je z úpravny vody do hl. m. Prahy distribuována pomocí štolového přivaděče. Ten je 52 km dlouhý a ústí do vodojemu v Jesenici o celkovém objemu 200 000 m³. Zajišťuje akumulaci vody a její distribuci do zásobních vodojemů pražské vodovodní sítě. Štolový přivaděč je kruhového profilu o průměru 2,64 m s betonovou obezdívkou o tloušťce 20 až 35 cm a jeho kapacita je 6 700 l/s gravitačně přepravené vody. Základní technologií úpravny vody je přímá filtrace zahrnující destabilizaci, agregaci a jednostupňovou separaci na otevřených pískových rychlofiltrech. Surová voda je odebírána z vodárenské nádrže Švihov ve sdruženém objektu ze dvou odběrných pilířů s možností pěti etážových odběrů. Odtud je vedena do čerpací stanice surové vody u paty hráze dvěma přívodními řady o průměru 1400 mm. Doprava surové vody do úpravny vody je vyřešena dvěma výtlačnými řady s průměrem 1400 a 1600 mm, které jsou propojeny. Ústí v rozdělovacím objektu, odkud je voda přiváděna ke třem samostatným úpravárenským linkám. Po filtraci je voda z každé linky odváděna potrubím 1600 mm do přítokového kanálu ozonizace. Ozonizace napomáhá ke zlepšení kvality vody, odstraňuje bakterie a viry, snižuje obsah pesticidů a zlepšuje senzorické vlastnosti vody. V roce 2009 byla vybudována nová linka ozonizace, kde je médiem výroby ozonu kyslík, která nahradila původní linku, v níž byl ozon vyráběn ze vzduchu. Nová ozonizační linka je ojedinělou technologií, poprvé realizovanou v rámci České republiky. Další významnou investicí bude také rekonstrukce čerpací stanice surové vody, jejíž první část je již 40 let v provozu a druhá od roku 1986. Po ozonizaci je voda přiváděna do měrného objektu, kde se provádí měření množství upravené vody, doalkalizace vody vápenným hydrátem a zdravotní zabezpečení chlorem. Pro mimořádné stavy v kvalitě surové vody je možné dávkování aktivního uhlí a odmanganování manganistanem draselným. Úpravnu vody Želivka provozuje akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., člen skupiny Veolia Voda, která vedle této úpravny provozuje rovněž úpravny vody v Káraném a v Praze - Podolí (záložní zdroj). Vlastníkem infrastrukturního majetku úpravny je společnost Úpravna vody Želivka, a.s., a správcem je Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.