Úvod Import Články nejčastější dotazy o vodě Jsem povinen platit za odvádění srážkových vod?

Jsem povinen platit za odvádění srážkových vod?

29. listopad 2012

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. zajišťují PVK spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu mají podnikatelské subjekty. Povinnost se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

O způsobu výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace se dozvíte více v části Odvádění srážkových vod kanalizací.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!