Úvod Import Články nejčastější dotazy o vodě Jaká je kvalita pitné vody v Praze?

Jaká je kvalita pitné vody v Praze?

29. květen 2008

Pitnou vodu pro Prahu vyrábějí tři úpravny vody. Největší a nejmodernější úpravnou vody nejen pro Prahu je úpravna vody Želivka. Svým vyrobeným množstvím pitné vody se řadí k největším úpravnám vody nejen v ČR, ale i Evropě. Úpravna vody Želivka dodává do hlavního města asi 73 % pitné vody z celkově dodané pitné vody do Prahy. Další úpravny vody jsou v Káraném (24 % pitné vody) a v Podolí (2 % pitné vody). Surovou vodu pro výrobu pitné vody kupujeme od akciové společnosti Povodí Vltava a Povodí Labe.

Z těchto úpraven pitná voda splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. (tato vyhláška vymezuje pojem pitná voda jako vodu zdravotně nezávadnou, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva a její smyslově postižené vlastnosti nebrání jejímu požívání. Vyhláška uvádí soubor ukazatelů jakosti včetně mezních hodnot, které nesmí voda určená k hromadnému zásobování obyvatelstva překročit) je zcela zdravotně nezávadná a svou kvalitou se velmi blíží baleným stolním vodám. Bez rizika ji lze pít, pokud je někdy zabarvená, jde o železo uvolňované ze starých vodovodních trubek a po zdravotní stránce je neškodné. Kvalita pitné vody se přísně kontroluje a hlídá jak ze strany PVK, tak orgány hygienické služby. Denně se odebírá velká množství vzorků pitné vody a v Praze je v rámci "Programu kontroly" kvalita sledována na  2 500 místech ročně. Vybrané ukazatele kvality pitné vody jsou uvedeny pod odkazem Kvalita pitné vody (aktuálně).

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!