Úvod Import Články nejčastější dotazy o vodě

nejčastější dotazy o vodě

Co může způsobit zápach vody?

29. leden 2020

V závislosti na místě odběru může být voda cítit po vedlejších produktech chlorace.

Co může způsobit změnu barvy vody?

29. leden 2020

Bílé zabarvení vody je způsobeno vzduchem rozpuštěným ve vodě.

Co mohu udělat sám?

29. leden 2020

V případě zjištění špatné kvality vody je dobré zkontrolovat filtr za vodoměrnou sestavou (pokud je nainstalován).

Co mám dělat, pokud zjistím problém s kvalitou vody?

29. leden 2020

PVK zodpovídají jen za kvalitu dodávané pitné vody, tj. studené vody, proto je dobré prověřit, zda se nejedná o problém s teplou vodou, především v případech, kdy je dodávána systémem dálkové dodávky.

Je možné změnit zálohy nebo provést změnu smlouvy přes zákaznický internetový účet?

26. listopad 2018

Po přihlášení na zákaznický internetový účet je možné změnit způsob hrazení záloh, případně zvýšit předepsané zálohy.

Je možné používat kohoutkovou vodu v Praze pro kojence?

17. srpen 2016

Kohoutková voda v Praze odpovídá ve všech ukazatelích požadavkům na pitnou vodu, je bezpečná i pro kojence.

Podnikáte a nevíte, jak se vypočte stočné za srážkovou vodu?

Podnikáte a nevíte, jak se vypočte stočné za srážkovou vodu?

6. prosinec 2012


Pak právě vám je určen následující článek, ve kterém naleznete přesný výpočet i řadu praktických informací. Bohužel se v poslední době začala ohledně této problematiky objevovat řada zavádějících a mylných informací.

Stočné za srážkovou vodu se vztahuje pouze na podnikatelské subjekty a domy, které se používají k podnikatelským účelům.

Jsem povinen platit za odvádění srážkových vod?

29. listopad 2012

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. zajišťují PVK spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Jak mám postupovat při napouštění bazénu?

Jak mám postupovat při napouštění bazénu?

4. květen 2009

Bazén lze napouštět vodou z autocisterny, což je rychlejší způsob, nebo vodovodní přípojkou. Pokud se rozhodnete naplnit bazén z vodovodní sítě, doporučujeme bazén napouštět pomalu a mimo špičku.

Co mám dělat, když potřebuji nahlásit škodu?

30. květen 2008

Pokud dojde ke vzniku škody s podezřením na souvislost s činností společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je třeba nás neprodleně kontaktovat. Prosím zavolejte na 840 111 112 nebo pošlete mail na info@pvk.cz . Nárok na náhradu škody je nezbytné vždy uplatnit písemně a to i v případech předchozího oznámení výše uvedenými způsoby.

Mohou PVK omezit nebo přerušit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod?

30. květen 2008

Provozovatel je podle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení. Ustanovení týkající se přerušení nebo omezení dodávku vody a odvádění odpadních vod naleznete v § 9 Práva a povinnosti provozovatele, odstavec 5-10.

Na chalupě máme studnu, ale nikdo nikdy nedělal rozbor její zdravotní nezávadnosti.

30. květen 2008

Ani sebehlubší studna nedává jistotu, že voda bude stále nezávadná. Ve skalnatém podloží stačí například jedna puklina, aby se znečištění dostalo stovky metrů daleko. Netěsnící septiky a žumpy, nesprávné skladování hnoje nebo volný pohyb zvířat v okolí studny může velmi pravděpodobně vést ke kontaminaci vody škodlivými bakteriemi a viry.  

1|2

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody