Úvod DOD Laboratoře Dykova, 6. dubna 2019

DOD Laboratoře Dykova, 6. dubna 2019

Každý zájemce přinese 1,5 litru pitné vody v PET láhvi bez vzduchové bubliny, doplněné až po okraj (lze použít jen láhev od pitné vody) a na místě získá výsledky rozboru uvedených ukazatelů. Tento rozbor je pouze informativní, nenahrazuje rozbor pitné vody, který stanovuje fyzikálně chemické a mikrobiologické ukazatele, které se provádějí dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.  Rozbory provádí laboratoř PVK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle ČSN EN ISO /IEC 17025:2005.

Jedná se o rozbor vzorku vody v rozsahu těchto ukazatelů: dusičnany, tvrdost, pH, konduktivita, zákal a železo.

Vaše jméno.
Zadejte Váš email, na který odešleme registraci.
(neobsazeno: 2)
(neobsazeno: 11)
(neobsazeno: 17)
(neobsazeno: 17)
(neobsazeno: 7)
(neobsazeno: 13)
Pro registraci musíte souhlasit s podmínkami účasti

Souhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje (jméno a e-mail) získané při přihlášce o rozbor vody zdarma a prohlídku laboratoře zpracovány do seznamu účastníků. Údaje poskytuji dobrovolně. Souhlasím rovněž s tím, že případné fotografie pořízené při prohlídce laboratoří bez uvedení jména a jiné bližší specifikace účastníka lze umístit na web nebo do interních materiálů společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Pozn.: položky označené * jsou povinné.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.

 

Volná pracovní místa