Úvod Aktuality Zážitková turistika

Zážitková turistika

Zážitková turistika

19. duben 2010

Prohlídky Muzea pražského vodárenství a úpravny vody Podolí

Máte zájem prohlédnout si exponáty muzea a navštívit úpravnu vody Podolí? Pokud ano, přijměte naši pozvánku.

Co uvidíte a co se dozvíte

Muzeum pražského vodárenství
Seznámíte se s historií a zásobováním obyvatel Prahy vodou, prvními soukromými a veřejnými vodovody v Praze, sbírkou vodoměrů, nahlédnete do haly filtrů – tzv. Englovy katedrály.

Úpravna vody Podolí
• Čerpací stanice surové vltavské vody - základní informace o jednotlivých fázích čištění surové vody, odstraňování nečistot ze surové vody  na hrubých a jemných česlích.
• Čiřiče - seznámení s funkcí, významem a technologickým postupem úpravy surové vody v čiřičích
• Vodárenská věž - panoramatický rozhled na Prahu z nezvyklého stanoviště, viditelné významné objekty


Vstupenky si můžete objednat na

www.nfveolia.cz

 

Termíny prohlídek
Čtvrtek:  13.00 hod.,  15.00  a 17.00 hod.
                projednotlivce i skupiny (max. 20 osob)

Sobota:  druhou sobotu v měsíci

vždy v 11.00 hod. a 13.00 hod. pro jednotlivce i skupiny.

UPOZORNĚNÍ

Prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tělesnou zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater). Vstup pro děti od 6 let, každé dítě od 6 let musí mít vlastní vstupenku. Předprodej vstupenek ukončen 4 dny před termínem.

 Video Podolská vodárna zde

Cena prohlídky
Skupinové vstupenky 

10 osob a víc 130 Kč za osobu
20 osob   125 Kč za osobu
Jednotlivá vstupenka  150 Kč

 

Dárkový poukaz si můžete osobně zakoupit v zákaznickém centru Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., Dykova 3, Praha 10

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte nově zprovozněný vyjadřovací portál na www.pvk.cz