Úvod Aktuality Zážitková turistika

Zážitková turistika

Zážitková turistika

19. duben 2010

Prohlídky Muzea pražského vodárenství a úpravny vody Podolí

Máte zájem prohlédnout si exponáty muzea a navštívit úpravnu vody Podolí? Pokud ano, přijměte naši pozvánku.

Co uvidíte a co se dozvíte

Muzeum pražského vodárenství
Seznámíte se s historií a zásobováním obyvatel Prahy vodou, prvními soukromými a veřejnými vodovody v Praze, sbírkou vodoměrů, nahlédnete do haly filtrů – tzv. Englovy katedrály.

Úpravna vody Podolí
• Čerpací stanice surové vltavské vody - základní informace o jednotlivých fázích čištění surové vody, odstraňování nečistot ze surové vody  na hrubých a jemných česlích.
• Čiřiče - seznámení s funkcí, významem a technologickým postupem úpravy surové vody v čiřičích
• Vodárenská věž - panoramatický rozhled na Prahu z nezvyklého stanoviště, viditelné významné objekty


Vstupenky si můžete objednat na

www.nfveolia.cz

 

Termíny prohlídek
Čtvrtek:  13.00 hod.,  15.00  a 17.00 hod.
                projednotlivce i skupiny (max. 20 osob)

Sobota:  druhou sobotu v měsíci

vždy v 11.00 hod. a 13.00 hod. pro jednotlivce i skupiny.

UPOZORNĚNÍ

Prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tělesnou zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater). Vstup pro děti od 6 let, každé dítě od 6 let musí mít vlastní vstupenku. Předprodej vstupenek ukončen 4 dny před termínem.

 Video Podolská vodárna zde

Cena prohlídky
Skupinové vstupenky 

10 osob a víc 130 Kč za osobu
20 osob   125 Kč za osobu
Jednotlivá vstupenka  150 Kč

 

Dárkový poukaz si můžete osobně zakoupit v zákaznickém centru Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., Dykova 3, Praha 10

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.