Úvod Aktuality Vyjádření PVK k havárii Patočkova/Břevnovská

Vyjádření PVK k havárii Patočkova/Břevnovská

Vyjádření

27. listopad 2019

Dne 26. 11. 2019 došlo krátce před třetí hodinou odpoledne k rozsáhlá havárii vodovodního řadu DN600 a DN300 v křížení ulic Patočkova a Břevnovská.

Vzhledem k tomu, že se havárie stala na křížení dvou vodovodních řadů, bylo nutné je odstavit oba. Bez vody se tak ocitlo zhruba dvacet dva tisíc odběratelů. Voda vytékající z řadu způsobila vymletí podloží a značně zkomplikovala provádění oprav. Vypouštění  řadu DN600 trvalo vzhledem k jeho velikosti do nočních hodin. Samotná oprava probíhala celou noc a v průběhu dopoledne 27. 11. 2019 začalo napouštění obou řadů. Vzhledem k rozsahu havárie bylo nutné provést proplachy a dostatečné hygienické zabezpečení obou řadů a odebrat vzorky pro kontrolu kvality. Dodávka vody bude obnovena kolem 15:00 po vyhodnocení kvality pitné vody. Původní předpoklad obnovení dodávky vody v dopoledních hodinách nebylo možné splnit z důvodu komplikace opravy a provádění rozsáhlých proplachů obou řadů.

Náhradní zásobování pitnou vodou začalo od úterních 16:00 hod. Do oblasti bylo postupně umístěno třicet voznic a kontejnerů s balenou pitnou vodou. Prioritně byla zásobována zdravotnická zařízení (oddělení hemodialýzy v Šermířské ulici apod.). Vzhledem k souběžně probíhajícím větším haváriím vodovodních řadů na Praze 5 (Šostakovičovo náměstí) a Praha 9 (ulice Jetřichovická) byly v terénu všechny dostupné prostředky náhradního zásobování. Zároveň jsme zajistili individuální donášku občanům, kteří jsou zapojeni pro projektu balené vody, donášky vody přímo do bytů pro zdravotně postižené.

Velmi se omlouváme všem odběratelům v postižené lokalitě. K odstranění havárie jsme nasadili všechny dostupné prostředky. Musíme se zároveň ohradit proti tvrzení starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře o nulové informovanosti a neochotě spolupracovat. Městská část má stejně jako ostatní městské části k dispozici naši zvláštní krizovou linku, která zprostředkuje všechny potřebné informace. Havárii jsme řešili všemi dostupnými prostředky. Bohužel jsme byli nuceni posunout původně odhadovaný čas obnovení dodávky vody a to z důvodu bezpečnosti a zajištění kvality pitné vody. Za to se velmi omlouváme.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!