Úvod Aktuality PVK varují: nezanedbávejte kontrolu vody v bazénech

PVK varují: nezanedbávejte kontrolu vody v bazénech

PVK varují: nezanedbávejte kontrolu vody v bazénech

11. červenec 2017

V letních měsících by majitelé bazénů neměli zapomínat na pravidelnou kontrolu vody. Proto akreditovaná laboratoř PVK nabízí všem zájemců rozbory vody z jejich bazénů, ale i z přírodních zdrojů.

„Kvalita vody se může v  letních měsících výrazně měnit, proto klientům doporučujeme její kontrolu,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Odběr vody z bazénů podléhá přísným pravidlům. Například je nutné provést odběr vzorku maximálně 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce. Vzorek bazénové vody se odebírá z hloubky 15 centimetrů pod hladinou a minimálně třicet centimetrů od okraje bazénu. Všechny pokyny zákazníci naleznou na webových stránkách www.pvk.cz v sekci služby/analýzy vody. Mikrobiologický a fyzikálně chemický rozbor u soukromých bazénů přijde zákazníka na 500 Kč vč. DPH.

Kromě kontroly vody v bazénech PVK nabízejí i kontrolu vody ze soukromých studní. Ta by se měla uskutečnit nejméně jednou za rok. V loňském roce provedla laboratoř PVK 360 rozborů vzorků vod ze soukromých studní a provedené rozbory vody ukázaly, že 95 % analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele. V nezanedbatelných případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu zákalu nebo železa.

Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK - Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, Praha 10, tel: 221 501 110 nebo info@pvk.cz.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí 

o zákres sítí a o vyjádření

k projektové dokumentaci 

použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Upozorňujeme, že pokladna je dočasně uzavřena.