Úvod Aktuality PVK odstartovaly dodávky pitné vody v náhradním balení

PVK odstartovaly dodávky pitné vody v náhradním balení

PVK odstartovaly dodávky pitné vody v náhradním balení

25. září 2015

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., zahájily projekt dodávky pitné vody balené v sáčcích.

Jeho cílem je doplnit náhradní zásobování voznicemi pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P donesením pitné vody do místa, které si zájemce zvolí. A to v době havárie vodovodní sítě na území hlavního města s předpokladem přerušení dodávky pitné vody v trvání delším než 5 hodin. S distribucí pitné vody bude také pomáhat smluvní partner. Osoby, které budou zajišťovat donesení vody, se prokáží průkazem.

„V první fázi se do projektu zapojila Městská část Praha 6. Věříme, že se brzy přidají i další městské části,“ uvedl mluvčí PVK Tomáš Mrázek s tím, že dodání vody v sáčcích bude samozřejmě zdarma.

Každý zájemce musí mít registraci služby SMS INFO pro dodávku balené pitné vody držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

V době, kdy v místě zájemcem registrované adresy pro donesení vody v sáčku, bude z důvodu havárie vodovodu omezena nebo přerušena dodávka pitné vody a služba aktivována, obdrží registrovaný zájemce na jím zvolené telefonní číslo zprávu: „Voda PVK: máte-li zájem o donesení pitné vody v náhradním balení, zavolejte na tel. 228 883 606, nejpozději do hodiny od obdržení této zprávy.

Následně bude zahájena distribuce sáčků s pitnou vodou na zájemci zaregistrované adresy. Balenou vodu přinese zaměstnanec PVK nebo smluvního partnera. Distribuce bude poskytována v době od 9.00 do 21.00 hod., pokud to technické a místní podmínky umožní.

Doplňkový způsob dodávky pitné vody bude poskytován rovněž důležitým institucím, např. školy, školky, zdravotnická zařízení, domovy seniorů apod.

Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý proces balení vody do sáčků včetně použité folie je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.

„Ve zkušebním provozu balicí linky, který odstartoval v letošním dubnu a skončil v červenci, jsme odzkoušeli několik druhů folií i různé velikosti sáčků. Na základě průzkumu mezi uživateli jsme se rozhodli balit vodu do dvoulitrových plastových vaků,“ vysvětlil Mrázek.

Balicí linka, jejíž kapacita je osm sáčků za minutu, je mobilní a je tedy možné ji v ocelovém kontejneru převážet k místu kvalitního zdroje pitné vody. O kvalitu vody v Káraném se však nikdo obávat nemusí. Zdrojem jsou zde artézské vrty hloubky osmdesáti metrů, voda z nich se v areálu úpravny pouze odželezňuje, a to fyzikálním způsobem - provzdušněním a filtrací.

PVK tuto službu již úspěšně odzkoušely koncem srpna při plánované výluce v dodávce pitné vody v Uhříněvsi. Kontajnery s  balenou vodou byly přistaveny mimo jiné před Domem sociálních služeb a mezi místními obyvateli vzbudily velký ohlas.

Balená - formulář.pdf

nahradni_zasobovani_2015.pdf

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody

Podívejte na mapu kvality vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112