Úvod Aktuality Norské fondy podpoří unikátní projekt PVK a Thomayerovy nemocnice

Norské fondy podpoří unikátní projekt PVK a Thomayerovy nemocnice

Norské fondy podpoří unikátní projekt PVK a Thomayerovy nemocnice

1. duben 2022

Thomayerova nemocnice, jeden z největších pražských poskytovatelů zdravotní péče, uspěla ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace se žádostí o podporu z Norských fondů.

Podpora se týká unikátního projektu čistění specifických nemocničních odpadních vod přímo u jejich zdroje. Tyto vody mohou mít nejen infekční charakter, ale jsou také velmi zatíženy mikropolutanty, především farmaky, která nejsou stávajícími technologiemi na běžných čistírnách odpadních vod odstraňována. Takové látky se pak mohou dostávat do povrchových vod a negativně ovlivňovat i další složky životního prostředí. Odstraňování zbytků léčiv z odpadních vod je rovněž jedním z klíčových nástrojů v boji s předcházením vzniku antibiotické rezistence bakterií.

V rámci projektu bude v areálu Thomayerovy nemocnice postaveno nové zařízení na čištění nemocničních odpadních vod sestávající z různých technologií, které umožňují odstraňování uvedených znečišťujících látek. Odborníci Pražských vodovodů a kanalizací budou sledovat a vyhodnocovat jejich účinnost a technologii procesu čištění dále optimalizovat. Optimalizované a ověřené technologie chce společnost Pražské vodovody a kanalizace v budoucnu nabídnout i ostatním nemocnicím.

Norské fondy
Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi nové členské země EU. Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody

Podívejte na mapu kvality vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112