Úvod Aktuality Nenechte si ujít výstavu "Udržitelnost a civilizace"

Nenechte si ujít výstavu "Udržitelnost a civilizace"

Nenechte si ujít výstavu "Udržitelnost a civilizace"

16. květen 2023

Třetí z cyklu autorských výstav profesora Miroslava Bárty si můžete do konce června prohlédnout na pražské Kampě.

Hlavní myšlenkou výstavy je, že naše civilizace jako doposud první nedokáže většinu toho, co vyrobí, vrátit zpět do přírody nebo recyklovat. Na 39 panelech se autoři věnují pojmům, jako jsou oběhová ekonomika, recyklace uměle vyrobených materiálů. Soustředí se na koncepty udržitelnosti, roli přírodních materiálů a získávání čisté energie. Samostatnou část pak prezentuje technologický pokrok v těchto oblastech a výstava také ukazuje pozitivní příklady s cílem podpořit změnu myšlení a chování veřejnosti.

Výstava vznikla pod záštitou rektorky Univerzity Karlovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Slavnostní zahájení proběhlo pod záštitou primátora hlavního města Prahy.

Jedním z partnerů výstavy jsou i Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Její generální ředitel Petr Mrkos k výstavě řekl: „Po několik generací jsme si užívali vodního a energetického blahobytu. Nyní si začínám uvědomovat, že blahobyt není pouze otázkou ekonomické prosperity a možnosti si něco koupit. Příroda a naše planeta nám začínají ukazovat, že zdroje jsou omezené a stále vzácnější. Bez vody a energie žít nemůžeme a je nesmírně důležité si to připomínat s ohledem na naše děti a následující generace. My musíme investovat, my musíme hledat řešení, my se musíme chovat zodpovědně, aby naše děti mohly žít!“

„Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměřovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ zdůraznil Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu FF UK, který se nedávno dočkal významného mezinárodního uznání. American Academy of Arts and Sciences jej totiž přijala se čtyřicítkou nových čestných zahraničních členů.

„Věřím v sílu přírody, ale lidská zpupnost zacházení s ní mě někdy šokuje. Jako by bylo jedno, co tady zanecháme pro naše děti a jejich děti,“ upozornila Olga Menzelová ze společnosti Medialogue, která výstavu realizovala.

Migrace jako prostředek k udržitelnosti?

Současná výstava, navazující na výstavy „Voda a civilizace“ a „Energie a civilizace“, klade důraz mimo jiné na téma migrace a udržitelnosti, jak upozorňuje další z autorů, sociální geografka z Přírodovědecké fakulty UK Eva Janská: „Migrace a udržitelnost jsou dvě témata, která jsou stále důležitější v dnešním světě. Migrace může mít značný dopad na životní prostředí, společnost a ekonomiku a je jedním z největších výzev, kterým čelíme. Nicméně, pokud je řízena správně a spojena s udržitelným rozvojem, může být migrace také využívána jako prostředek k dosažení udržitelného rozvoje. Propojení migrace a udržitelnosti je důležité pro budoucnost naší planety a pro to, jak budeme žít a hospodařit s našimi zdroji.“

Výstava je umístěná na Kampě – v těsné blízkosti Karlova mostu. Je volně přístupná do konce června a díky nasvícení panely na solární energii si ji můžete prohlédnout i ve večerních hodinách.

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody

Podívejte na mapu kvality vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112