Úvod Aktuality Informace pro žadatele o odškodnění v souvislosti s hygienickou závadou v Dejvicích

Informace pro žadatele o odškodnění v souvislosti s hygienickou závadou v Dejvicích

Informace pro žadatele o odškodnění v souvislosti s hygienickou závadou v Dejvicích

27. květen 2015

Informace pro fyzické osoby

 1. Údaje o poškozeném
 • jméno a příjmení
 • datum narození, rodné číslo
 • adresa
 • e-mail, telefon

  2. Vztah k místu vzniku události
  - bydliště, zaměstnání, návštěva, restaurace
  3. Podrobný popis zdravotních potíží
  4. Soupis nároků
  5. Číslo účtu
  6. Podpis

Dokumenty

 • vyplněný formulář  "Hlášení pojistné události" - viz odkaz na konci textu "formulář hlášení PU.pdf"
 • kopii lékařské dokumentace o průběhu léčení včetně zprávy z prvního ošetření
 • v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy
 • doklady, které prokazují ostatní náklady léčení (doklad o nákupu léků, poplatek za pohotovost, účet z taxi....)
 • případně další dokumenty prokazující oprávněnost nároku na výši škod,
 • v případě ztráty na výdělku (pracovní neschopnosti) u zaměstnance - vyplní mzdová účtárna formulář náhrady ztráty na výdělku, fyzická osoba podnikatel - doloží přiznání k dani z příjmu za rok 2014

 

Informace pro podnikající subjekty

 1. Údaje o poškozeném
 • název/IČO
 • adresa
 • e-mail, telefon

  2. Místo pojistné události
  3. Soupis nároků
  4. Číslo účtu
  5. Podpis

Dokumenty

 • vyplněný formulář "Hlášení pojistné události" - viz odkaz na konci textu "formulář hlášení PU.pdf"
 • podrobné vyčíslení ušlého zisku s prohlášením, po jakou dobu nebyla výdělečná činnost vykonávána
 • přiznání k dani z příjmu za rok 2014
 • pozn: další doklady prokazující ušlý zisk budou vyžádány v průběhu šetření

 

Vše zasílejte na info@pvk.cz

Formulář hlášení PU (1).pdf

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Upozorňujeme, že pokladna je dočasně uzavřena.