Úvod Aktuality Informace k rozsáhlé havárii u vodojemu Kopanina

Informace k rozsáhlé havárii u vodojemu Kopanina

Informace k rozsáhlé havárii u vodojemu Kopanina

29. březen 2022

U vodojemu Kopanina v Líšnické ulici došlo k havárii na vodovodních řadech DN 800 a DN 600

Jedná se o velmi rozsáhlou havárii dvou hlavních přivaděčů DN 600 mm a DN 800 mm, uložených v hloubce 6 m. Touto havárií je přerušeno zásobování pitnou vodou v lokalitách Jihozápadní Město, Stodůlky, Řeporyje, Jinonice, Zadní Kopanina; jedná se celkem o cca 77 000 odběratelů.

Oprava je velmi komplikovaná, obě havarovaná potrubí jsou v souběhu uložena v hloubce 6 metrů. Na odstranění obou havárií intenzivně pracujeme a máme nasazeny veškeré dostupné kapacity jak na vlastní opravu, tak na zajištění náhradního zásobování vodou.

Náhradní zásobování je v současné chvíli na téměř 50 místech v dotčené lokalitě. V průběhu dne budou další místa přibývat. Umístění cisteren s pitnou vodou naleznete na webových stránkách www.pvk.cz. Zapojujeme i cisterny od kolegů ze Středočeských vodáren, Severočeských vodovodů a kanalizací a Severočeské servisní, poloha jejich cisteren se bohužel na mapách náhradního zásobování nezobrazuje.

Také jsme zapojili Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, který bude vydávat vodu z autocisteren (pozor v tomto případě se nejedná o pitnou vodu, ale o vodu užitkovou určenou pro splachování toalet apod.)

Předpokládaný harmonogram prací:

  • zemní práce (hloubení a svahování výkopu, úprava terénu pro přístup a manipulaci jeřábu) – předpoklad dokončení 30. 3. 2022 ve 22 hodin;
  • montážní práce (výměna havarovaných úseků obou řadů v délce cca 12 m) – dokončení montážních prací 31. 3. 2022 ve 3:30;
  • zahájení napouštění a proplachování ve 3:30 dne 31. 3. 2022. Následně provádění rozborů vzorků pitné vody po dokončení montážních prací. V případě, že vyhoví rozbory vody, bude dopoledne 31. 3. 2022 postupně obnovena dodávka vody.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Havárie Kopanina 31032022

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody

Podívejte na mapu kvality vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112