Úvod Aktuality COV!D-19 Vodovodní/kanalizační přípojky korespondenčně

Vodovodní/kanalizační přípojky korespondenčně

Postup při realizaci výstavby vodovodní/kanalizační přípojky korespondenční cestou

 

V souvislosti s uzavřením zákaznického centra jsme byli nuceni upravit do bezkontaktního režimu také postup při realizaci výstavby vodovodní nebo kanalizační přípojky. Pokud se rozhodnete pro realizaci výstavby přípojky, zašlete vaši žádost, prosím, na info@pvk.cz

K žádosti je potřeba připojit:

  • Naskenované vyjádření k projektové dokumentaci k dané stavbě nebo přidělené číslo jednací PVK.   
  • Územní souhlas od příslušného stavebního úřadu, stavební povolení od příslušného stavebního úřadu nebo územní rozhodnutí nebo vyjádření od stavebního úřadu, kde jsou zmíněné příslušné vodovodní/kanalizační přípojky.
  • Telefonický a e-mailový kontakt na majitele objektu či zplnomocněné osoby. V případě zplnomocněné osoby je nutné zaslat plnou moc. Formulář plné moci naleznete ke stažení na https://www.pvk.cz/zakaznici/ke-stazeni/formulare/.

 

Po zpracování vašeho požadavku a založení odběrného místa obdržíte e-mailem odpověď, kde bude uvedeno identifikační číslo odběrného místa, které společně se všemi podklady k uzavření smlouvy zašlete na e-mail  info@pvk.cz nebo písemně na adresu PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10.

Podklady k uzavření smlouvy jsou následující: 

  • doklad o vlastnictví nemovitosti (kopii originálu „Výpisu z katastru nemovitostí“ nebo potvrzený „Návrh na vklad do katastru nemovitostí“ včetně kupní smlouvy na nemovitost), popř. internetový výpis s čestným prohlášením majitele, že je jedná skutečně o jeho vlastnictví.
  • vyplněnou a podepsanou Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy
  • v případě spoluvlastnictví nemovitosti plnou moc od spoluvlastníků nemovitosti 
  • v případě napojení na kanalizační přípojku, prosím napište čestné prohlášení, do kterého uveďte stav na vodoměru a datum připojení na kanalizaci

Veškeré výše uvedené formuláře pro realizaci vodovodní/kanalizační přípojky a následné uzavření smlouvy jsou ke stažení na https://www.pvk.cz/zakaznici/ke-stazeni/formulare/

Na základě zaslaných podkladů bude vyhotoven návrh Smlouvy o dodávce vody popř. odvádění odpadních vod, zpracovaný podle platných právních předpisů, který bude vlastníkovi připojené nemovitosti zaslán ve dvojím vyhotovení k podpisu. Po vrácení podepsané smlouvy bude majiteli nemovitosti obratem zaslána smlouva potvrzená naší společností společně s potvrzeným formulářem Žádost A o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky, který budete potřebovat pro vlastní realizaci přípojky včetně osazení vodoměru. 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Upozorňujeme, že pokladna je dočasně uzavřena.