Úvod Aktuality COV!D-19 Vodovodní/kanalizační přípojky korespondenčně

Vodovodní/kanalizační přípojky korespondenčně

Postup při realizaci výstavby vodovodní/kanalizační přípojky korespondenční cestou

 

Pokud se rozhodnete pro realizaci výstavby přípojky bezkontaktní cestou, zašlete Vaši žádost, prosím, na info@pvk.cz

K žádosti je potřeba připojit:

  • Naskenované vyjádření k projektové dokumentaci k dané stavbě nebo přidělené číslo jednací PVK.   
  • Územní souhlas od příslušného stavebního úřadu, stavební povolení od příslušného stavebního úřadu nebo územní rozhodnutí nebo vyjádření od stavebního úřadu, kde jsou zmíněné příslušné vodovodní/kanalizační přípojky.
  • Telefonický a e-mailový kontakt na majitele objektu či zplnomocněné osoby. V případě zplnomocněné osoby je nutné zaslat plnou moc. Formulář plné moci naleznete ke stažení na https://www.pvk.cz/zakaznici/ke-stazeni/formulare/.

 

Po zpracování vašeho požadavku a založení odběrného místa obdržíte e-mailem odpověď, kde bude uvedeno identifikační číslo odběrného místa, které společně se všemi podklady k uzavření smlouvy zašlete na e-mail  info@pvk.cz nebo písemně na adresu PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10.

Podklady k uzavření smlouvy jsou následující: 

  • doklad o vlastnictví nemovitosti (kopii originálu „Výpisu z katastru nemovitostí“ nebo potvrzený „Návrh na vklad do katastru nemovitostí“ včetně kupní smlouvy na nemovitost), popř. internetový výpis s čestným prohlášením majitele, že je jedná skutečně o jeho vlastnictví.
  • vyplněnou a podepsanou Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy
  • v případě spoluvlastnictví nemovitosti plnou moc od spoluvlastníků nemovitosti 
  • v případě napojení na kanalizační přípojku, prosím napište čestné prohlášení, do kterého uveďte stav na vodoměru a datum připojení na kanalizaci

Veškeré výše uvedené formuláře pro realizaci vodovodní/kanalizační přípojky a následné uzavření smlouvy jsou ke stažení na https://www.pvk.cz/zakaznici/ke-stazeni/formulare/

Na základě zaslaných podkladů bude vyhotoven návrh Smlouvy o dodávce vody popř. odvádění odpadních vod, zpracovaný podle platných právních předpisů, který bude vlastníkovi připojené nemovitosti zaslán ve dvojím vyhotovení k podpisu. Po vrácení podepsané smlouvy bude majiteli nemovitosti obratem zaslána smlouva potvrzená naší společností společně s potvrzeným formulářem Žádost A o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky, který budete potřebovat pro vlastní realizaci přípojky včetně osazení vodoměru. 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!