Úvod Aktuality COV!D-19 Kvalita vody ve vnitřních rozvodech - doporučení

Kvalita vody ve vnitřních rozvodech - doporučení

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zaručuje po celou dobu pandemie koronaviru kvalitu pitné vody v celé vodovodní síti na území hl. města Prahy v souladu s požadavky platné legislativy. Vysoká kvalita pitné vody je dosahována za velmi přísných podmínek hygienické kontroly sestávající mimo jiné z tisíců provedených analýz fyzikálně-chemických, mikrobiologických a organoleptických vlastností v odebraných vzorcích pitné vody.  

V rámci opatření v souvislosti s COVID-19 je možné, že v některých budovách (školy, hotely, nákupní centra, obchody, tělocvičny, kina, divadla atd.) byla částečně nebo zcela omezena spotřeba pitné vody. Dovolujeme si upozornit, že při opětovném zprovoznění je nezbytné zabezpečit kvalitu vody ve vnitřním vodovodu těchto budov. Vlastník budovy je zodpovědný za vnitřní vodovod budov a pro udržení kvality pitné vody je povinen se o něj starat a chránit jej. K negativní změně kvality může dojít např. v důsledku stagnace vody v potrubí, poklesu tlaku v nádržích, poklesem zbytkového volného chloru apod. 

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. doporučuje svým zákazníkům následující minimální preventivní opatření před opětovným zprovozněním vnitřních vodovodních rozvodů budov:
  • Před uvedením do provozu vyčistěte a dezinfikujte akumulační nádrže studené vody a teplé
    užitkové vody
  • Propláchněte všechny kohoutky trvalým proudem vody po dobu nejméně 5 minut, tak aby byla zajištěna obměna veškeré vody ve vnitřních rozvodech budovy
  • V případech byť minimálního podezření na ovlivnění vnitřních rozvodů a kvality vody dlouhodobou odstávkou postupujte podle doporučení Státního zdravotního ústavu ,,Zásady správné péče o vnitřní vodovod" viz  http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod
  • Pokud zjistíte složitější problém, doporučujeme ihned  kontaktovat společnosti specializující se na čištění a dezinfekci vnitřního vodovodu.

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Upozorňujeme, že pokladna je dočasně uzavřena.