Úvod Aktuality COV!D-19

COV!D-19

Vážení spotřebitelé a zákazníci,

chci vás touto cestou ujistit, že naše společnost Pražské vodovody a kanalizace dělá vše proto, aby byla zajištěna plynulá dodávka pitné vody a bezproblémové odkanalizování a čištění odpadních vod. Dodávaná pitná voda je v celé Praze zdravotně nezávadná a splňuje nejpřísnější limity dané vyhláškou pro pitnou vodu - MZd. č. 252/2004 Sb. Pitná voda respirační viry nepřenáší a můžete ji používat bez jakýchkoliv omezení. Navíc jsou respirační viry velmi citlivé k dezinfekci chlorem, ozónem i UV zářením.

V souvislosti s pandemií nemoci COVID – 19 naše společnost přijala přísná bezpečnostní opatření. Aktivovali jsme 2. stupeň Plánu krizové připravenosti – stupeň pohotovost.  Centrální dispečink, který je „srdcem“ řízení distribuce vody, funguje v striktně uzavřeném režimu. Byla zavedena přísná pravidla pro vstup a dispečeři pracují v skupinách, které vzájemně nepřijdou do styku, čímž je riziko přenosu viru sníženo. Pokud by došlo k dalšímu zhoršení celkové situace, máme přímo na vodárně připravena lůžka a zásoby potravin tak, aby naši dispečeři a klíčoví zaměstnanci PVK nepřicházeli do kontaktu s okolním světem.

V podobném režimu pracují i další zaměstnanci PVK, kteří zajišťují výrobu vody a čištění odpadních vod. Naší prioritou je ochránit zaměstnance a tím také zachovat plynulý provoz všech vodárenských zařízení. Vybavujeme je proto příslušnými ochrannými prostředky a zavedli jsme plošnou dezinfekci různých oddělení. Protože je pro nás důležitá i ochrana zdraví našich zákazníků, zavedli jsme řadu opatření, která směřují k minimalizaci styku se zákazníkem, a posílili jsme tak bezkontaktní komunikaci. Na krize je naše společnost obecně připravena, v rámci akutních havárií musíme krizové situace řešit několikrát během roku.

Ing. Petr Mrkos, generální ředitel PVK

https://www.tydenikhrot.cz/clanek/z-odpadni-vody-koronavirus-nechytnete 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Upozorňujeme, že pokladna je dočasně uzavřena.