Úvod Aktuality Chlorování na vodojemu Ládví I je bezpečnější

Chlorování na vodojemu Ládví I je bezpečnější

Chlorování na vodojemu Ládví I je bezpečnější

3. únor 2023

Pražské vodovody a kanalizace zavedly na vodojemu Ládví I v Městské části Praha 8 nejmodernější formu chlorování pitné vody.

Původní metoda, aplikace plynného chloru, byla nahrazena výrobou chlornanu sodného přímo v místě dávkování.

„Velkou výhodou je z provozního hlediska zejména bezpečnost s ohledem na bytovou zástavbu v okolí. Eliminujeme totiž skladování sudů s plynným chlorem a jejich dopravu na místo dávkování,“ uvedla Bohdana Tláskalová, vedoucí oddělní technologie distribuční sítě PVK.

Stejnou technologii používají Pražské vodovody a kanalizace již od roku 2015 na vodojemu Flora. Na vodojemu Ládví I bude od ledna do dubna letošního roku probíhat zkušební provoz.

Nová technologie výroby chlornanu sodného v místě využití používá jako surovinu běžnou kuchyňskou sůl, což je oproti provozování chlorovny s plynným chlorem provozně a obslužně méně náročnější. „Nenakládáme tak s nebezpečnou látkou, jakou byl dříve chlor. Tento způsob chlorování  v budoucnu plánujeme zavést i na Úpravně vody v Podolí,“ upřesnila Tláskalová.

Vlastní realizaci modernizace hygienického zabezpečení pitné vody na vodojemu Ládví I zajišťovala společnost Česká voda - MEMSEP, která je v oboru technologických  dodávek a prací pro nakládání s pitnou, odpadní i technologickou vodou stabilním partnerem s dlouholetými zkušenostmi.

Na území metropole je nyní 69 vodojemů s celkovou kapacitou 758 744 m3.  Celková délka vodovodní sítě na konci roku 2022 dosáhla 3 606 kilometrů, délka vodovodní přípojek činila 891 kilometrů.

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody

Podívejte na mapu kvality vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112