Úvod Aktuality Aktuální kvalita vody

Aktuální kvalita vody

Aktuální kvalita vody

1. srpen 2018

Kvalita vody v Praze je pravidelně kontrolována.  Zajišťujeme plynulé dodávky pitné vody a není třeba mít žádné obavy.

Pitná voda dodávána společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., splňuje limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanovuje obsah chloru v pitné vodě. PVK jsou v úzkém kontaktu s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy, která navýšení dávek chloru nad limity uvedené v této vyhlášce doposud nepožadovala. Z toho důvodu nedošlo k žádným úpravám dávek chloru na výstupu z úpraven vody zásobujících pražskou distribuční síť, stejně tak jako dávkování chloru nebo chlornanu na vybraných ČS a vodojemech.  Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu jasně deklaruje, že stávající bariéry vniku/přenosu COVID jsou dostatečné a není nutné v systémech výroby a zásobování pitnou vodou veřejnými vodovody nic měnit.  Technický report WHO potvrzuje zvýšenou citlivost COVID 19 na dezinfekční prostředky na bázi chloru. 

Aktuální měsíční ukazatele najdete zde.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte nově zprovozněný vyjadřovací portál na www.pvk.cz